19 listopada br. w gmachu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej odbyło się drugie posiedzenie „WENT-KLUBU”.


Posiedzenie „WENT-KLUB” otworzył dr inż. Tomasz Klinke, jeden z założycieli Klubu.
Przy wspólnym stole zebrali się naukowcy, projektanci, wykonawcy i redaktorzy prasy branżowej. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele firm, m.in. Aereco Wentylacja, Alfa Laval Polska, Bielmo, BSH Klima, Daikin, Flakt Bovent, Frapol instal, Instal Warszawa, Klima-Perfekt, Klimasan, Koss, Mercor, PM-Luft, SPS SAP Engineering, Thomsen Tempcold, Trane, Trox, VTS Clima.
Tematem wiodącym było omówienie zagadnień związanych ze współpracą międzybranżową przy realizacji inwestycji, w celu zrozumienia wzajemnych powiązań i zależności w kierunku bardziej efektywnego procesu inwestycyjnego. Wystąpienia wprowadzające do dyskusji wygłosili Kierownik Zakładu Podstaw Kształtowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński oraz Prezes Zarządu firmy „Klimasan” - mgr inż. Piotr Rutkowski
Podkreślono problem wzajemnej odpowiedzialności (luka prawna) uczestników realizacji inwestycji tj. inwestora, konsultanta, projektanta, generalnego wykonawcy i podwykonawcy m.in. dyskutowano o niegodziwych umowach. Podczas dyskusji padł pomysł regulacji stosunków formalno-prawnych w tym zakresie, poprzez stworzenie odpowiednich zapisów podczas tworzenia umowy budowlanej.
Dr inż. Marian Rubik przedstawił referat dotyczący nowych czynników zastępujących R22, regulacji krajowych dotyczących wycofywania czynników chłodniczych, zauważył problem wprowadzenia urządzeń ze znakiem CE na polski rynek oraz zmian w ustawodawstwie i Polskich Normach, ze względu na wejście Polski do Unii Europejskiej; wskazał na niespójne zapisy w prawie.
Zdjęcia z obrad „WENT-KLUB’u”

(po kliknięciu na zdjęcie można zobaczyć jego powiększenie)W trakcie obrad // Na drugim zdjęciu od prawej: Walter Kaczorowski (Koss), Teresa Jędrzejewska-Ścibak (Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji PW), Rafał Finster (aereco), Marcin Gasiński (aereco)Głos zabrał Piotr Rutkowski (Klimasan) // Marian Rubik podczas wystąpienia

„WENT-KLUB” stanowi nieformalną instytucję, służącą spotkaniom jej członków w celu wymiany doświadczeń i informacji o rynku polskim oraz zagranicznym oraz o możliwościach zaistnienia na rynkach zagranicznych. Klub ten ma na celu skupienie środowiska naukowców i wykonawców, którzy wzajemnie wspieraliby się w projektach, ekspertyzach, promocji, dydaktyce, a także w organizowaniu konferencji, studiów ustawicznych i tworzeniu laboratoriów. Spotkania klubowe mają być też płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń związanych z poszczególnymi etapami procesu inwestycyjnego.
Utworzenie „WENT-KLUBu” zapowiedziano w czerwcu 2002 r. przy okazji otwarcia nowego laboratorium Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (”Nowe laboratorium”).