Skuteczność powszechnego stosowania mechanicznych opraw zaworowych staje pod dużym znakiem zapytania, ponieważ używając analogowej technologii pomiarowej, nawet do 74% wszystkich systemów chłodniczych jest nieprawidłowo wyregulowana.

Wejdź do ery nowoczesności z elektronicznymi oprawami zaworowymi Testo
Dzieje się tak, ze względu na fakt, że mechaniczne oprawy manometrów charakteryzują się niską dokładnością pomiaru, powodują błędne odczyty (paralaksa), a także nie dostarczają technikowi kompletnych danych potrzebnych do prawidłowej regulacji i konserwacji systemu chłodniczego. Sprawia to, że obsługa instalacji jest czasochłonna, a uzyskane dane pomiarowe są niewiarygodne.

Jedynie elektroniczna oprawa zaworowa umożliwia precyzyjne ustawienie planowanych wartości, ocenę i wreszcie optymalizację wykorzystania czynnika chłodniczego. Jeżeli chcemy szybko i prawidłowo przeprowadzić kontrolę instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej, przy jednoczesnej redukcji emisji CO2, zastosowanie elektronicznych opraw zaworowych staje się oczywistą koniecznością.

Wejdź do ery nowoczesności z elektronicznymi oprawami zaworowymi Testo
Źródło: Testo Sp. z o.o.