Data rozpoczęcia
2006-04-20
Data zakończenia
2006-06-06

termin: 06-08.06.2006 miejsce: BiałowieżaInstytut Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej zaprasza do wzięcia udziału w
V Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej
"Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle"

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 czerwcaaaa 2006 w Białowieży.
Patronat medialny - miesięcznik INSTAL
Konferencja ma charakter cykliczny i skupia fachowców z dziedziny ochrony środowiska.
Tematyka Konferencji dotyczy zastosowania węgli aktywnych i sorbentów węglowych do:
- uzdatniania i odnowy wody
- oczyszczania powietrza
- oczyszczania spalin z SO2 i NOx
- zastosowania w farmacji i medycynie
- w innych procesach technologicznych.
Celem konferencji jest zapoznanie szerszego grona specjalistów z ostatnimi osiągnięciami w zakresie metod i rozwiązań stosowanych w technice ochrony środowiska przy użyciu węgli aktywnych.
Ramowy program konferencji obejmuje:
- bloki tematyczne
- produkcja sorbetów węglowych,
- wykorzystanie węgla aktywnego w oczyszczaniu powietrza,
- wykorzystanie węgla aktywnego w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków,
- węgiel aktywny w technologiach przemysłowych.
- wycieczkę do Parku Narodowego w Białowieży.
Współorganizatorem konferencji jest GRYFSKAND Sp. z o.o. - Gryfino.
Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
tel: (034) 3250-917, 3721-303
fax: (034) 3721-304
E-mail: iis@is.pcz.czest.pl , mbenecka@is.pcz.czest.pl
Internet: www.is.pcz.czest.pl