Data rozpoczęcia
2006-03-27
Data zakończenia
2006-03-27

V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Białowieża

6 - 8 czerwca 2006
Konferencja będzie dotyczyć zastosowania węgli aktywnych i sorbentów węglowych do: - uzdatniania i odnowy wody
- oczyszczania powietrza
- oczyszczania spalin z SO2 i NOx
- zastosowania w farmacji i medycynie
- w innych procesach technologicznych.
Celem konferencji jest zapoznanie szerszego grona specjalistów z ostatnimi osiągnięciami w zakresie metod i rozwiązaństosowanych w technice ochrony srodowiska przy uzyciu węgli aktywnych. Ramowy program konferencji obejmuje: - blooki tematyczne: - produkcja sorbentów węglowych, - wykorzystanie węgla aktywnego w oczyszczaniu powietrza, - wykorzystanie ęgla aktywnego w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków, - węgiel aktywny w technologiach przemysłowych.
- wycieczkę do Parku Narodowego w Białowieży
Komitet organizacyjny: prof. dr hab. inż. Zygmunt Dębowski - przewodniczący dr inż. Joanna Lach - wiceprzewodnicząca mgr inż. Małgorzata Banecka mgr inż. Krzysztof Goleniewski mgr inż. Magdalena Madeła dr inż. Ewa Okoniewska mgr inż. Sabina Witkowska mgr inż. Grzegorz Zasada Adres do koresponcji: Małgorzata Banecka Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Technicznej "WĘGIEL AKTYWNY W OCHRONIE ŚRODOWISKA I PRZEMYŚLE " Instytut Inżynierii Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa tel: (034) 3250-917, 3721-303 fax: (034) 3721-304 E-mail: iis@is.pcz.czest.pl Internet: www.is.pcz.czest.pl