Trwają przygotowania do pierwszego Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który odbędzie się między 8 a 10 września w Warszawie - poinformowała rzecznik Politechniki Warszawskiej (PW) Ewa chylińska. Do spotkania dojdzie z inicjatywy Politechniki Warszawskiej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT oraz Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

We wrześniu polscy inżynierowie z całego świata zjadą do Warszawy
Jak deklarują organizatorzy, Zjazd będzie okazją do przedstawienia największych osiągnięć inżynierów polskich w kraju i za granicą, mających istotne znaczenie dla rozwoju nauki, techniki, gospodarki lub dla cywilizacyjnego rozwoju Polski, Europy i świata.

Podczas warszawskiego spotkania zostaną zaprezentowane organizacje zrzeszających polskich inżynierów na świecie.Uczestnicy Zjazdu będą też dyskutować o sylwetce nowoczesnego inżyniera, zdolnego do sprostania wyzwaniom współczesnego świata oraz o odpowiednich modelach, programach i metodach kształcenia inżynierów.

Inżynierowie będą też wymieniać doświadczenia dotyczące tworzenia i wdrażania innowacji oraz skutecznego transferu wiedzy i technologii z laboratoriów badawczych do przemysłu. Uczestnicy zaprezentują własne osiągnięcia w formie krótkich wykładów w sesjach tematycznych lub w formie plakatowej.

Według organizatorów, najważniejszym celem zjazdu jest wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów zawodowych, rozszerzenie wiedzy o możliwościach realizacji wspólnych projektów i innych przedsięwzięć na gruncie współpracy indywidualnej i instytucjonalnej.

Podczas konferencji Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, w kwietniu 2008 roku, w Nowym Jorku zaproponowano zorganizowanie Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich jako zaczątku regularnych spotkań i współpracy tego ogromnego środowiska. Ta propozycja była impulsem do zawarcia porozumienia w sprawie organizacji Zjazdu między Politechniką Warszawską i Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, a następnie między Politechniką Warszawską i Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT.

Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich jest kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem", organizowanych przez NOT od 1996 r. i wielu innych inicjatyw organizacji polonijnych z Europy i Ameryki Północnej oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce