Postanowienia Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2010/30/EU, dotyczące sposobu oznakowania oraz informowania o parametrach technicznych, a w szczególności sezonowej efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych, stają się obligatoryjne z dniem 01.01.2013roku

W związku z faktem, chcielibyśmy wyjaśnić iż,
1. Dyrektywa dotyczy urządzeń klimatyzacyjnych o wydajnościach do 12kW,
2. Dyrektywa określa konieczność oznaczenia dla w/w urządzeń następujących
parametrów :
 Klasy energetycznej
 SEER/SCOP
 Wydajności w punkcie projektowym Pdesign dla chłodzenia i grzania
 Rocznego zużycia energii dla trybu chłodzenia i grzania
 Strefy klimatycznej dla chłodzenia i grzania (umiarkowany/chłodny/ ciepły)
 Moc akustyczną jednostki zewnętrznej
 Rodzaj/nazwę czynnika chłodniczego
 Wartość GWP dla zastosowanego czynnika (GWP – Global Warming Potential – współczynnik określający stopień zagrożenia dla środowiska w porównaniu do CO2)

Dlatego też informujemy, iż dniem 01.01.2013 firma DAIKIN oznaczać będzie swoje produkty, objęte w/w dyrektywą; tj. urządzenia klimatyzacyjne z typoszeregu SPLIT i SKY AIR, zgodnie z jej wymogami, poprzez :
 Nowe etykiety energetyczne dla urządzeń zewnętrznych
 Nowe tabele danych technicznych dla kombinacji urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Które dostępne będą na naszej stronie internetowej : www.daikin.pl


Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, iż zmiany dotyczą :
1. Etykiet energetycznych – dla urządzeń nowych wprowadzanych do obrotu oraz urządzeń wykorzystywanych w salonach wystawowych.
2. Materiałów reklamowych, zawierających informacje o wydajnościach i efektywnościach oraz cenach urządzeń – w zakresie określenia klasy energetycznej urządzeń.
3. Informacyjnych paneli wystawowych - w zakresie określenia klasy energetycznej urządzeń.
4. Stron internetowych zawierających dane techniczne urządzeń – w pełnym zakresie.
5. Katalogów produktowych; komercyjnych i technicznych - w pełnym zakresie.

W związku z powyższym prosimy o ich aktualizację zgodnie z informacjami dostępnymi od 01.01.2013 na naszej stronie internetowej.