W celu usprawnienia procesów zarządczych firma KLIMA-THERM wdrożyła nowy system informatyczny klasy ERP - SAP.

Wdrożenie nowego systemu informatycznego klasy ERP-SAP
System ERP - SAP, przygotowany w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki biznesowe, w rękach użytkowników pozwoli grupie KLIMA-THERM na wyższej jakości obsługę Klientów oraz na efektywną gospodarkę zasobami.

Celem wdrożenia nowego systemu była możliwość uzyskania narzędzia, które zintegrowałoby działania wewnątrz grupy KLIMA-THERM, poprawiając tym samym wyniki i stanowiąc przewagę nad konkurencją.
Dzięki wdrożeniu systemu SAP grupa KLIMA-THERM wkroczyła na nowe segmenty rynku zarezerwowane dla najlepiej zinformatyzowanych przedsiębiorstw w Europie.

Źródło: Klima-Therm S.A.