Wspólną cechą wszystkich wąskich klap przeciwpożarowych jest niewielka długość, nie przekraczająca grubości ściany, w której klapy są montowane. Niedawno przedstawiliśmy przeciwpożarowe klapy kurtynowe przeznaczone do zastosowania głównie jako klapy transferowe. Obecnie prezentujemy klapy żaluzjowe nowej generacji MCR-WIP.

Przeciwpożarowe klapy MCR-WIP zostały pomyślane jako rozwinięcie i udoskonalenie klap MCR-AMTL. Dokonując zmian w konstrukcji uzyskano jednocześnie niższe koszty wykonania i pełną izolacyjność ogniową.

Budowa

Konstrukcja klapy MCR-WIP składa się z obudowy o przekroju prostokątnym, ruchomych łopatek stanowiących przegrodę, oraz układu napędowego uruchamianego po zadziałaniu wyzwalacza termicznego, lub zdalnie, po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej urządzeniami oddymiającymi np. MCR Omega. Łopatki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej. Istotną nowością jest fakt, że wypełnienie łopatek wykonane z materiału izolacyjnego pozwala na uzyskanie odporności ogniowej EIS60, ES120 bez konieczności dodatkowego izolowania przewodów wentylacyjnych. Klapy są dymoszczelne i zostały przebadane w warunkach dynamicznych, dzięki czemu mogą pracować w obiektach zabezpieczonych w oparciu o filozofię wydzielonej strefy. Dla uzyskania wymiarów większych niż maksymalne dla pojedynczej klapy, klapy można składać w baterie.

Fot. 1. MCR-WIP na przewodzie oddymiającym

Zastosowanie

Klapy MCR-WIP mogą być stosowane jako klapy odcinające lub oddymiające. Sterowanie jest realizowane za pomocą przerwy prądowej lub impulsu prądowego. W ten sposób ułatwione jest dopasowanie klap do różnych scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Klapy są przeznaczone do montażu na ciągach przewodów wentylacyjnych i jako ich zakończenia. W tym drugim przypadku klapy wyposażone są w dodatkową kratkę maskującą. Można je wykorzystywać także jako klapy transferowe, podobnie jak MCR-FS. Przewidujemy, że klapy znajdą zastosowanie do wentylacji garaży, na ciągach przewodów oddymiających w budynkach wysokich, wysokościowych, w centrach handlowych, hotelach, szpitalach i we wszystkich miejscach, gdzie inne rodzaje klap nie mieszczą się ze względu na swoją długość.

Fot. 2. Otwarta klapa przygotowana do badania

Fot. 3. Badanie ogniowe MCR WIP 022

Dopuszczenia

Klapy MCR-WIP przeszły pomyślnie badania ogniowe w lipcu tego roku. Na zdjęciu widoczna jest ściana czołowa pieca, w której została zabudowana klapa, fragment przyłączonego do klapy przewodu wentylacyjnego z termoparami mierzącymi przyrost temperatury i zegar pokazujący czas od chwili rozpoczęcia badania. Mimo, że procedura wydania aprobaty technicznej i certyfikatu zgodności przez Instytut Techniki Budowlanej jeszcze trwa, już dzisiaj powstają pierwsze projekty wykorzystujące możliwości klap MCR-WIP.
Tomasz Zambrzycki
e-mail: t.zambrzycki@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl
Autor kieruje działem systemów wentylacji pożarowej w firmie Mercor