Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych są niezbędne przy określaniu przedmiotu zamówienia w umowach o roboty budowlane zawieranych przez inwestora z wykonawcami.Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL wspólnie z Ośrodkiem Informacji Technika Instalacyjna w Budownictwie są wydawcami serii Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Intencją Wydawców jest stworzenie biblioteki dokumentów, wypełniających pole nieuregulowane przepisami prawnymi i normami technicznymi lub dokumentów stanowiących niezbędny komentarz do przepisów i norm. Kolejne publikacje z serii są poświęcone poszczególnym rodzajm robót. Dotychczas zostały wydane 4 zeszyty:
Zeszyt 1. WTWiO - zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
Zeszyt 2. WTWiO - wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania
Zeszyt 3. WTWiO - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych
Zeszyt 4. WTWiO - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych.

Zeszyt nr 5 pt. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH jest nowością wydawniczą tego miesiąca.
Książkę można zamawić za pośrednictwem portalu:
ZAMÓWIENIE
Cena książki: 40,00 zł (+ koszty wysyłki).
Spis treści odnajdą Państwo na stronie: Zeszyt nr 5
W przygotowaniu są następujące publikacje:

Zeszyt 6. WTWiO - instalacje wodociągowe
Zeszyt 7. WTWiO - węzły ciepłownicze
Zeszyt 8. WTWiO - instalacje ogrzewcze*


(*cena zeszytów:
nr 2-5 = 40 zł za egzemplarz
zeszyt nr 1 = 30 zł
zamówienia prosimy kierować na adres: wentylacja@wentylacja.com.pl)


Więcej książek:

MINIKSIĘGARNIA WYDAWNICTWA OŚRODEK INFORMACJI