Ukazały się „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst ujednolicony z komentarzem.” Stan prawny na 8 lipca 2009 r.
Instytut Techniki Budowlanej przygotował publikację "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst ujednolicony z komentarzem." w celu ułatwienia praktycznego stosowania podstawowego przepisu techniczno-budowlanego, którym jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Podejmując decyzję opracowania tej pozycji, wzięto pod uwagę, że ostatnio miały miejsce trzy nowelizacje rozporządzenia – dwie w 2008 r. i trzecia w kwietniu 2009 r. Wydanie tej publikacji przez ITB jest szczególnie uzasadnione zaangażowaniem się wielu specjalistów w nim zatrudnionych w opracowanie propozycji zmian szeregu przepisów, które po przejściu procedury legislacyjnej zostały wprowadzone do rozporządzenia.
Wydawnictwo zawiera:
– pełny, ujednolicony tekst rozporządzenia (wraz z załącznikami), uwzględniający zmiany wprowadzone przez wszystkie nowelizacje, jakie miały dotychczas miejsce, z oznaczeniem wytłuszczonym drukiem zmian wprowadzonych trzema ostatnimi nowelizacjami,
– komentarze, omawiające zmiany wprowadzone do rozporządzenia wyżej wymienionymi nowelizacjami,
– zestawienia aktów prawnych (wraz ze źródłami) powoływanych w poszczególnych paragrafach rozporządzenia.
Publikacja do nabycia w księgarni ITB w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1 lub wysyłkowo: formularz zamówienia na www.itb.pl. Cena 85 zł.