Jakie warunki musi spełniać mikroprzedsiębiorca ażeby uzyskać wsparcie z programu ZPORR 3.4.?

Jeżeli chodzi o warunki, które musi spełnić mikroprzedsiębiorca aby starać się o dotację z programu ZPORR działanie 3.4, to są one następujące: rozpoczęcie działalności gospodarczej (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a ponadto, w ostatnim zakończonym roku obrotowym oraz w roku obrotowym, w którym jest składany wniosek:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Dofinansowanie projektu może wynosić:
- 45% - w przypadku inwestycji realizowanych w Warszawie i Poznaniu;
- 55% - w przypadku inwestycji realizowanych we Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście-Gdańsk, Gdynia, Sopot;
- 65% - w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych regionach.
Przedsiębiorca może ubiegać się o dotację w max. wysokości do 50 tys. euro.
Najbliższe terminy składania wniosków to: 21.02 - 07.03 oraz 25.04 - 09.05.

(2005.01.23, woj. kujawsko-pomorskie)