W poniedziałek 21 kwietnia 2008 r. w Warszawie odbyły się warsztaty dla dziennikarzy organizowane wspólnie przez ISOVER Polska oraz WWF Polska. Jest to pierwsze z planowanego cyklu spotkań związanych z tematyką energooszczędności, ograniczenia emisji CO2 i efektywności energetycznej budynków w ramach nawiązanej przez organizatorów współpracy przy projekcie „Klimat i Energia”.

ISOVER - światowy lider branży izolacyjnej wierzy, że dzięki wykorzystaniu technologii termoizolacyjnych w budownictwie w znaczący sposób uda się zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery, a tym samym chronić naszą planetę.

Podczas dzisiejszych warsztatów głos zabrali Wojciech Stępniewski – Kierownik Projektu „Klimat i Energia” z ramienia WWF Polska, Dariusz Śmiechowski – Sekretarz Generalny SARP, architekt, wykładowca warszawskiej ASP oraz Henryk Kwapisz – ze strony ISOVER Polska, członek Komitetów Technicznych PKN ds. Akustyki Architektonicznej oraz ds. Ochrony Cieplnej Budynków i ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie, autor bloga www.energooszczędnosc.pl. poświęconego tej tematyce.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele ogólnopolskich i czołowych mediów branżowych w Polsce.

Pierwszy z prelegentów – Wojciech Stępniewski – opowiedział o globalnych zmianach klimatycznych oraz efektywności energetycznej. Zgodnie z badaniami, wzrost temperatury, powodowany przez globalne ocieplenie, którego wszyscy jesteśmy świadkami, powoduje spadek dostępności wody pitnej, zwiększenie liczby zachorowań na malarię oraz w niektórych skrajnych przypadkach również ryzyko wystąpienia głodu w uboższych krajach.

Priorytetem WWF w zakresie klimatu globalnego jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych. Można to osiągnąć m.in. dzięki większej świadomości społeczeństw w dziedzinie energooszczędności. W Polsce można w łatwy sposób uniknąć emisji 5 mln ton CO2, zmieniając zachowania Polaków lub stosując proste technologie jak energooszczędne źródła światła – powiedział Stępniewski. - Sektor gospodarstw domowych i usług marnotrawi nawet do 40 % energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o energię cieplną olbrzymi potencjał oszczędności tkwi w samych budynkach. – dodał. - „Energia cieplna jest bezmyślnie tracona, co przyczynia się do niepotrzebnej emisji CO2. Można wyliczyć, że średnio w warunkach polskich przez nieocieplany dach możemy tracić aż 3 000 kWh energii cieplnej rocznie, którą przecież należy wyprodukować z równoczesną emisją dwutlenku węgla”. - powiedział Stępniewski.

Emisję dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych zmniejszyć można również dzięki konwersji ich na gaz ziemny oraz wzrostu wykorzystania kogeneracji. Należałoby również zwiększać stopień wykorzystania źródeł energii odnawialnej a w przyszłości poważnie zastanowić się nad stosowaniem ogniw paliwowych oraz wykorzystaniem wodoru.

Wojciech Stępniewski poświęcił część swojego wystąpienia postanowieniom Protokołu z Kioto, pierwszemu globalnemu porozumieniu dotyczącemu ochrony klimatu (uzupełniającemu Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych dotyczącej Zmian Klimatycznych), oraz kolejnemu traktatowi , którego losy będą się rozstrzygać w Poznaniu i Kopenhadze. Mowa jest w nich o drastycznym obniżeniu emisji dwutlenku węgla, co z kolei oznacza, że najważniejszym priorytetem jest oszczędność surowców naturalnych oraz stosowanie energooszczędnych technologii na skalę ogólnoświatową. W tym kontekście wydaje się więc oczywistym, że każdy z nas powinien mieć swój wkład w bardziej oszczędne prowadzenie domu - na przykład budując i mieszkając przy najbardziej jak to możliwe wydajnym wykorzystaniu energii.

Kolejnym z prelegentów był Dariusz Śmiechowski. W swoim wystąpieniu jako jeden z ważnych czynników wpływających na oszczędzanie energii pierwotnej podkreślił wagę świadomego budownictwa. Zaakcentował również potrzebę edukacji społeczeństwa w kierunku energooszczędnych rozwiązań. Śmiechowski stwierdził, że tylko wówczas, kiedy społeczeństwo będzie dość uświadomione w tej kwestii, zacznie zwracać uwagę, a tym samym wymagać od deweloperów, aby Ci budowali ich przyszłe domy i mieszkania przy użyciu oszczędnych energetycznie technik oraz odpowiednio dopasowanej i dobrej jakości izolacji. W praktyce niestety większość deweloperów ciągle żyje w zgodzie ze starą maksymą „tanio zrobić, drogo sprzedać” i projektując oraz budując nowe budynki nie zwraca zbytniej uwagi na wysokość rachunków za prąd, jakie przyjdzie płacić przyszłym mieszkańcom.

Niepokojące jest to, że w Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach zachodnioeuropejskich o podobnym klimacie a normy budowlane w Polsce w odniesieniu do zapotrzebowania budynków na energię są przestarzałe. „Ideałem byłoby, gdyby ludzie próbowali po części na własną rękę pozyskiwać energię chociażby do ogrzania wody użytkowej” – powiedział Śmiechowski. Taki zabieg jest możliwy dzięki instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku.

Trzeci z prelegentów - Henryk Kwapisz poświęcił sporo uwagi rozważaniom nad możliwością poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce. Jak wynika z badań i przeprowadzonych analiz, dzięki odpowiednim ulepszeniom domu – poprzez izolację – opłaty za roczne ogrzewanie w domu w ekstremalnych przypadkach mogą się zmniejszyć nawet o 90 proc. Zależy to oczywiście od wielu czynników, takich jak strona świata, na którą w większości wychodzą domowe okna, wiatrołap przy wejściu do domu, właściwa termoizolacja, czy wreszcie odpowiedni system wentylacji. Doskonałym przykładem jest obecnie w Danii kompleks osiedlowy w standardzie Multi-Comfort House, który jest wzorem dla wszystkich tych, którzy chcą projektować i realizować budynek multi-komfortowy, zgodny ze standardami domu efektywnego energetycznie, czyli ekologią, niskimi kosztami użytkowania ogrzewania i chłodzenia oraz wygodą.

W przypadku domu energooszczędnego ISOVER Multi-Comfort House nie ma mowy o marnotrawieniu energii. Najtańszą energią jest bowiem ta, której nie zużyjemy, nie musi zostać wytworzona, zaimportowana, czy kupiona. Oczywiście taka energia nie oddziałuje szkodliwie ani na ludzi, ani na środowisko naturalne. I to jest właśnie podstawową koncepcją domu efektywnego energetycznie, jakim jest Multi-Comfort House. Ponieważ wystarczająca ilość ciepła pozostaje w domu, żadne tradycyjne źródło ogrzewania nie jest zazwyczaj potrzebne, a więc oszczędza się i energię i pieniądze.

ISOVER Polska przystąpi również do projektu Grupy Saint-Gobain CARE 4, którego sygnatariusze zobowiązują się do czterokrotnej redukcji zużycia energii w nowobudowanych i poddawanych gruntownej renowacji budynkach zarządzanych przez spółki Saint-Gobain na świecie.

Warsztaty zakończyły się bardzo ciekawą dyskusją z przybyłymi dziennikarzami i konstruktywną wymianą uwag oraz spostrzeżeń. Podsumowując, przed nami wszystkimi ogromne wyzwanie – szczyt klimatyczny „Dni Ziemi” planowany na grudzień b.r. w Poznaniu. Postrzegany przez wielu jako szansa na promocję Polski w świecie, powinien zintensyfikować myślenie naszego społeczeństwa, ale też władz nad problemem zmian klimatycznych i koniecznością oszczędzania energii dla dobra nas wszystkich i z myślą o przyszłych pokoleniach.

Źrodło: Isover Polska