HVAC - energooszczędność w praktyce.

Warsztaty SPS KLIMA dla mediów branżowych
9 maja br. w Centrum Szkoleniowym SPS Klima w Warszawie odbyło się szkolenie zatytułowane "HVAC - Energooszczędność w praktyce", na które zaproszeni zostali dziennikarze z mediów branżowych.

Przybyłych gości przywitał prezes firmy SPS KLIMA, Armand Andruszkiewicz, który pokreślił niebagatelną rolę, jaką pełnią prowadzone w nim warsztaty w zmniejszaniu ilości awarii powodowanych niewłaściwym montażem sprzętu.

Szkolenie prowadzone przez Arkadiusza Wojciechowskiego - dyrektora technicznego SPS Klima, dotyczyło zagadnień wykorzystania OZE, które w połączeniu z inteligentnym sterowaniem pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności energii i podniesienia komfortu użytkowników.

Ograniczenie zużycia energii jest obecnie priorytetem dla wielu firm - nie tylko z powodu podpisania przez Polskę dyrektyw w zakresie poszanowania energii, ograniczenia emisji CO2 i podwyższenia standardów w budownictwie, ale także z powodu konieczności redukcji kosztów.

Analizy kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem i klimatyzacją wskazują, że stanowią one aż 80% wydatków poniesionych na funkcjonowanie budynku.
Prowadzący omówił kilka z dotychczasowych realizacji przeprowadzone przez SPS Klima w oparciu o gazowe pompy ciepła (GHP), które potwierdzają oszczędności eksploatacyjne rzędu 40%:
• hotel Hilton Garden Inn w Krakowie - system GHP z odzyskiem ciepła, zapewniający jednoczesne chłodzenie i grzanie;
• rozlewnia wód mineralnych „Połoniny” w Brzozowie - system GHP z kogeneracją – wytworzona w procesie kogeneracji woda lodowa przeznaczona jest do zapewnienia procesów technologicznych;
• Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apator SA w Łysomicach k.Torunia - system GHP z kogeneracją - odzysk ciepła na potrzeby produkcji wody użytkowej i procesów przemysłowych; energia elektryczna uzyskana w procesie kogeneracji przeznaczona jest na pracę urządzeń klimatyzacyjnych, a nadwyżki przekazywane są na potrzeby innych odbiorników elektrycznych w tym obiekcie.

Badania przeprowadzone przez brytyjską BSRIA (instytucję monitorującą rynek klimatyzacji), jednoznacznie wskazują, że do 2020 roku jedynym rozsądnym kierunkiem jest wybór bardzo efektywnych pomp ciepła opartych o zasilanie gazem ziemnym, urządzeń zasilanych C02 (pompy ciepła, systemy VRF), wdrożenie Smart Metering, mikro kogeneracja i domy zero energetyczne.

W drugiej części szkolenia gościom zostało zaprezentowane laboratorium, w którym prowadzący opowiedział o działaniu i zastosowaniu znajdujących się w nim urządzeń.

Szkolenie z udziałem zaproszonych dziennikarzy momentami przekształcało się w panel dyskusyjny na temat kierunku rozwoju rozwiązań sprzyjających lepszemu gospodarowaniu energią, co było inspirujące także dla organizatorów.

HVAC – energooszczędność w praktyce, Warszawa, 09.05.2012 r. - warsztaty SPS Klima dla mediów branżowych. Fot. SPS KlimaHVAC – energooszczędność w praktyce, Warszawa, 09.05.2012 r. - warsztaty SPS Klima dla mediów branżowych. Fot. SPS Klima
HVAC – energooszczędność w praktyce, Warszawa, 09.05.2012 r. - warsztaty SPS Klima dla mediów branżowych. Fot. SPS KlimaHVAC – energooszczędność w praktyce, Warszawa, 09.05.2012 r. - warsztaty SPS Klima dla mediów branżowych. Fot. SPS Klima

Centrum Szkoleniowe SPS Klima zostało uruchomione w 2011 r.
Składa się z sali szkoleniowej oraz nowocześnie wyposażonego laboratorium, w którym uczestnicy szkoleń mają okazję ugruntowania zdobytej wiedzy w praktyce, na pracujących urządzeniach.
Wyposażenie Centrum stanowią m.in.:
- gazowa pompę ciepła
- pompa ciepła wykorzystującą CO2 jako czynnik chłodniczy
- agregaty VRF
- agregat Multi Digital Scroll
- najnowsze klimatyzatory inwerterowe wraz z jednostkami wewnętrznymi
- urządzenia wentylacyjne w technologii free cooling
- systemy sterowania BMS
Szkolenia prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowanych inżynierów, z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem i wiedzą techniczną.
W Centrum Szkoleniowym SPS Klima prowadzone są cykliczne warsztaty w zakresie doboru, montażu i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych marki Sanyo, McQuay i Midea, zakończone uzyskaniem certyfikatów imienno-firmowych, ważnych przez 12 miesięcy. Uczestnicy szkoleń otrzymują ponadto materiały w formie elektronicznej, a także poszkoleniowe wsparcie inżynierów SPS Klima.
Odbywają się również szkolenia organizowane w momencie wprowadzania nowych produktów, przedstawiające najnowsze technologie oraz szkolenia indywidualne dla inwestorów.
W ramach programu współpracy z uczelniami wyższymi, prowadzone są szkolenia dla studentów Koła Naukowego Klimatyzacji i Wentylacji Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.


Źródło: SPS Klima Sp. z o.o.