Data rozpoczęcia
2012-02-16
Data zakończenia
2012-02-16
Miejsce
Poznań


WARSZTATY KLIMATYZACYJNE
dla personelu montażowego, odbiorczego i serwisowego

2012: 16.02, 15.03, 17.05, 21.06

Program warsztatów:
Część teoretyczna
8.00 – 10.00
- Podstawy klimatyzacji – pojęcia podstawowe, przemiany na wykresie h-x, komfort klimatyczny, struktury układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
- Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji.
Część praktyczna
10.15 – 11.15
- Budowa i zasada działania klimatyzatorów typu split i compakt.
11.30 – 17.00
- Zasady montażu, nastawy, regulacja i konserwacja klimatyzatorów typu compact i split.
- Naprawa urządzeń klimatyzacyjnych.
- Odzysk i napełnianie czynnikami chłodniczymi klimatyzatorów.
- Wycofywanie z eksploatacji i likwidacja klimatyzatorów.
- Czynności serwisowe: posługiwanie się schematami urządzeń i instalacji, odczyty i interpretacja wskazań przyrządów, nastawy przyrządów regulacyjnych i zabezpieczających, sprawdzanie szczelności urządzeń przy użyciu wykrywaczy nieszczelności, obsługa stacji odzysku, opróżnianie (odzysk), napełnianie instalacji, recykling (uzdatnianie) czynnika przy użyciu stacji odzysku, dokumentowanie wykonywanych czynności.

Miejsce szkoleń:
Warsztaty odbywać się będą w siedzibie firmy Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., Poznań, ul. św. Wincentego 7.
Uwaga: Prośba o zabranie ze sobą odzieży ochronnej!

Terminy szkoleń:
16.02.2012 r.; 15.03.2012 r.; 17.05.2012 r.; 21.06.2012 r.

Koszt szkolenia:
500 PLN + 23% VAT/os.,
350 PLN + 23% VAT dla kolejnej osoby z tej samej Firmy.
Uwaga: Przy zakupie w ciągu tygodnia od szkolenia 4 dowolnych klimatyzatorów z oferty Systherm zwracane są koszty szkolenia!*

[attach=attach4]>>Formularz zgłoszeniowy[/attach]

*oferta nie łączy się z innymi rabatami i/lub ofertami.
Źródło: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.