Data rozpoczęcia
2010-04-23
Data zakończenia
2010-04-23
Miejsce
Kraków

Pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury odbędzie się cykl branżowych konferencji pt. Warsztat Architekta - Projektowanie powłoki budynku obciążonej hałasem.
Konferencje odbędą się z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. To będzie już XI Polska Edycja tego Dnia, podczas którego są prowadzone działania edukacyjne informujące o problematyce hałasu w codziennym życiu i sposobach zapobiegania mu. Inauguracja cyklu konferencji odbędzie się 23 kwietnia 2010 r. w Krakowie. Wiosną odbędą się konferencje w Gdańsku (12.05.2010), Katowicach (19.05.2010), a jesienią w Warszawie (14.10.2010), Wrocławiu (21.10.2010) i Poznaniu (17.11.2010).

Tegoroczna akcja edukacyjna jest skierowana do środowiska architektów i inżynierów budownictwa. Jej celem jest propagowanie wiedzy z zakresu akustyki w architekturze. Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące projektowania powłoki budynku narażonej na działanie hałasu. Projektanci domów jednorodzinnych oraz dużych obiektów kubaturowych zapoznają się z zasadami doboru technologii i materiałów przegrody zewnętrznej, na którą działa hałas. Omówione zostaną współczesne źródła hałasu działające na budynek i metody podejścia do doboru wyrobów budowlanych dla zapewnienia komfortu akustycznego użytkownikom budynku. Szczególnie szeroko zostanie omówione zagadnienie doboru parametrów akustycznych okna jako ważnego elementu przegrody zewnętrznej. Projektanci zapoznają się również z zasadami projektowania budynków w obszarach ograniczonego użytkowania ze względu na hałas, w tym szczególnie lotniczy, który systematycznie zwiększa obszar swojego oddziaływania.

Każdy z uczestników otrzyma specjalistyczną unikalną publikację, dostępną tylko dla uczestników, pod tytułem AKUSTYKA POWŁOKI BUDYNKU - Wprowadzenie do zagadnienia. Publikacja zawiera wiele praktycznych informacji użytecznych dla projektanta, pozwalających rozwiązać problemy z wpływem hałasu środowiskowego zarówno w projektach typowych, jak i indywidualnych.

Za wysoki poziom merytoryczny konferencji będzie odpowiadać niezależna firma konsultingowa FABRYKA CISZY. Cykl konferencji poprowadzi magister inżynier wibroakustyk Jacek Danielewski - Główny Projektant i Konsultant ds. Akustyki w Architekturze w FABRYCE CISZY. Nie tylko konsultuje on projekty architektoniczne dużych obiektów budowlanych i nadzoruje wykonywanie pomiarów akustycznych, ale także reprezentuje firmę w siedmiu Komitetach Technicznych przy PKN. Ponadto jest autorem specjalistycznych książek oraz licznych artykułów z zakresu akustyki w architekturze ukazujących się w specjalistycznych czasopismach jak Facility Manager, Świat Szkła, Świat Hoteli, Inżynier Budownictwa, Builder i Izolacje.

Program konferencji obejmuje trzy wykłady merytoryczne przeplatane prezentacjami producentów wyrobów budowlanych. Podczas pierwszego wykładu Jacek Danielewski będzie omawiał kwestie obciążenia budynków hałasem w praktyce i podejście do projektowania powłoki budynku. W drugim przedstawi zagadnienia doboru i oceny okien oraz fasad przeszklonych w powłoce budynku. A w trzecim poruszy kwestie projektowania powłoki obiektów obciążonych hałasem lotniczym, w tym od samolotów F-16.

Organizatorem cyklu konferencji jest firma szkoleniowa VIRTUS. Zgłoszenia przyjmuje Ewa Bojczuk pod numerem tel. 012 429 55 20 wew. 15 i 693 384 223 oraz mailowo e.bojczuk@virtus.com.pl

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem w Internecie pod adresem http://cisza.akustyka.pl

Źródło: FABRYKA CISZY