Relacja Waldemara Targańskiego z VII Ogólnopolskiego Spotkania Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2009 (18-19 marca 2009 roku, Centrum Kongresowe GROMADA w Warszawie).


W dniach 18 i 19 marca 2009 roku, w Centrum Kongresowym
GROMADA w Warszawie miało miejsce VII Ogólnopolskie
Spotkanie Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej
FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA
2009. Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie
Polska Wentylacja cieszyła się w tym roku wyjątkową
popularnością – na rekordowo dużej powierzchni
wystawienniczej, zlokalizowanej na dwóch poziomach
Centrum Kongresowego, swoją ofertę prezentowała rekordowa
liczba ponad 120 producentów i handlowców
oraz przedstawicieli organizacji i mediów branżowych
(fot. 1 – 5). Imponująca była również frekwencja pośród
gości, do czego niewątpliwie przyczyniła się formuła imprezy,
dająca możliwość zarówno osobistego kontaktu
z wystawcami, jak i wysłuchania wystąpień plenarnych
(fot. 6 i 7).
Dominującą tematyką prelekcji i ekspozycji Salonu
były zagadnienia związane z konstrukcją i wyposażeniem
central wentylacyjnych, w aspekcie nowych standardów
i wymagań, szczególnie wobec ich energochłonności
(fot. 8 – 12). Sporo uwagi poświęcono wymiennikom
do odzysku ciepła, filtrom i wentylatorom instalowanym
w tego rodzaju urządzeniach. Chociaż najczęściej
mówiono o ich wykorzystaniu w układach wentylacji
mechanicznej budynków mieszkalnych, to nie mogło
też zabraknąć miejsca dla innych zastosowań, np. central
basenowych.
(...)
Nowoczesność w branży wentylacyjnej wyraża się nie
tylko systematycznym polepszaniem jakości produktów,
czy nakładaniem coraz ostrzejszych wymagań, ale także
coraz szerszą dostępnością komputerowych narzędzi do
projektowania instalacji i ich elementów. Cały blok wystąpień
został poświęcony programom typu CAD i CAM.
Spotkanie pod szyldem FORUM WENTYLACJA – SALON
KLIMATYZACJA 2009 było imprezą udaną, podczas
której producenci, handlowcy, instalatorzy, pracownicy
szkół i uczelni technicznych, przedstawiciele mediów
i organizacji branżowych oraz wszyscy zainteresowani
problematyką instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
mogli z jednej strony podzielić się swoją wiedzą
fachową, a z drugiej uzyskać wiele cennych informacji,
rozszerzając jednocześnie kontakty zawodowe. Zadowolenie
wyrażali wystawcy, goście i organizatorzy (fot. 26).
Więcej informacji o imprezie i organizatorze można znaleźć
pod adresem www.forumwentylacja.pl.
Waldemar Targański
Cała treść artykułu na stronie: http://www.tchik.com.pl/tchik15/ART_003_006_WarszawskieSpotkanie_TARGANSKI.pdf