Walne Zgromadzenie członków Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji w Szczecinku.

Walne Zgromadzenie Członków KCICHIK
Walne Zgromadzenie Członków KCICHIKW dniu 21 kwietnia o godz. 11.00 w siedzibie Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji w Szczecinku ul. Koszalińska 85 odbędzie się otwarte Walne Zgromadzenie Członków Centrum KCICHIK.

Zapraszamy zarówno dotychczasowych członków Stowarzyszenia, jak również wszystkie osoby związane z branżą chłodnictwa i klimatyzacji.

Jednocześnie informujemy, że Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji w Szczecinku rozpoczyna nabór zainteresowanych osób na kursy początkowe i uzupełniające w zakresie substancji kontrolowanych - Świadectw kwalifikacji - zgodnie z Ustawą z dn. 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1263 ze zm.) - zakończonych komisyjnym egzaminem I wydaniem stosownego świadectwa.
Uwaga! Program przeprowadzanych przez KCIChiK w Szczecinku kursów I egzaminów na świadectwa kwalifikacji jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 sierpnia 2004r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectw kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U. Nr 195, poz 2009).

Osoby zainteresowane proszone są o pisemne zgłoszenie (na druku) do siedziby KCIChiK w Szczecinku na adres: 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 85 - fax: 94 374 18 53 lub e-mail: centrum.klima@poczta.fm
Kontakt telefoniczny: 606 878 124 Prezes KCIChiK mgr inż. Władysław Urbański 606 326 473
Sekretarz KCIChiK mgr Inż. Piotr Nowakowski.

Informujemy, że dla członków KCIChiK kursy są nieodpłatne - kursant ponosi jedynie opłatę egzaminacyjną w wysokości 150,00 zł (netto).

KCIChiK prowadzi ponadto kursy i szkolenia w zakresie:
- świadectw kwalifikacji dot. obsługi, serwisu i napraw klimatyzacji samochodowej oraz szkoleń w zakresie zasad ozonowania instalacji klimatyzacji samochodowej (jako alternatywnej metody dezynfekcji AC).