Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa zaplanowano na 18 maja 2012 r. w Ciechocinku.

Walne Zebranie Członków KFCh
Tegoroczne Walne Zebranie Członków KFCh, decyzją Władz Krajowego Forum Chłodnictwa, odbędzie się 18 maja 2012 r. w Ciechocinku.

Wszyscy Członkowie KFCh zostaną indywidualnie zaproszeni i poinformowani o szczegółowym porządku obrad.
Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa