Marcowe "Chłodnictwo&Klimatyzacja" było ostatnim redagowanym pod kierownictwem Mirosława Jankowskiego. Ukazało się już najnowsze wydanie miesięcznika pod redakcją Marka Stachurki-Gellera.
W słowie wstępnym nowego Redaktora Naczelnego do kwietniowego wydania CH&K czytamy:
(...) Przez najbliższe miesiące miesięcznik nie ulegnie żadnym radykalnym zmianom. Będziemy nadal kontynuować ponad 10 letnią tradycję miesięcznika, który swoją formą i informacjami zdobył szerokie uznanie wśród Państwa. Z początkiem jesieni planujemy pewne odmłodzenie grzbietu, zmianę szaty graficznej, wprowadzenie nowych działów, które – jak sądzę jeszcze bardziej zbliżą miesięcznik do branży, Państwa potrzeb. (...)
W wydaniu 04/2006 Chłodnictwa&Klimatyzacji:
AKTUALNOŚCI
• FIRMA Z OKŁADKI
• ECONOSORB firmy DST
• Nowości linii X-Power Inverter
• Nowy prezes Samsung Electronics Polska
• ECO jako REFCOLD
• Klimatyzatory BENTLEY serii FH
• CLENZAL-L
TARGI, WYSTAWY, SEMINARIA
• Konwencja LG 2006
• FORUM WENTYLACJA 2006
fotogaleria http://chlodnictwo.euro-media.pl/artykuly/2006_04/forum-album/index.html
• Otwarcie polskiego oddziału ASHRAE
• Spotkanie SERWIS-POLSKA
fotogaleria http://chlodnictwo.euro-media.pl/artykuly/2006_04/serwis-album/index.html
WYWIADY, OPINIE, POLEMIKI

• 50 lat Malborskiej Fabryki Wentylatorów – wywiad z Prezesem Zarządu Panem Waldemarem Królem i Vice-Prezesem Zarządu Panem Krzysztofem Pazderskim
KLIMATYZACJA – URZĄDZENIA
• Wady i zalety stosowania klimatyzacji komfortu – cz. I – urządzenia „klimatyzacyjne”

Jarosław MÜLLER, Dorota SKRZYNIOWSKA
Nawiewniki w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Sylwia SZCZĘŚNIAK
KLIMATYZACJA – INSTALACJE
• Nowoczesne instalacje klimatyzacyjne – instalacje w korytkach montażowych PVC
• Koszty nawilżania i osuszania powietrza w systemach klimatyzacyjnych

Andrzej ODYJAS
PRZEGLĄD
• Klimatyzatory typu split
• Sprężarki dla chłodnictwa i klimatyzacji
TEKST SPONSOROWANY
• Nowoczesne nawilżanie powietrza – HygroMatik
• Nowe chłodnice powietrza GEA Küba – Economy Line
WENTYLACJA
• Możliwości wykorzystania systemów wentylacyjnych do potrzeb oddymiania (cz. II)

Grzegorz KUBICKI
Filtry – oczyszczacze powietrza
Izabela TOMCZAK
Wentylatory chemoodporne
Anna CHOJNACKA
Wentylatory chemoodporne firmy Venture Industries
Marcin RADZIEJEWSKI
WWW, PROGRAMY
• Oko na świat – www.klimatyzacja.pl
• www.refrigeration-innovations.de czyli innowacje firmy BOCK nie tylko w sprężarkach
CHŁODNICTWO – INSTALACJE
• Wybrane aspekty zastosowania systemu free-cooling w instalacjach realizujących obiegi lewobieżne

Bogusław BIAŁKO, Zbigniew KRÓLICKI

• Oszranianie powierzchni obiektu zanurzonego w płytkim złożu fluidalnym (cz. II)

Andrzej ROSIAK

• Czy pulsacja czynnika chłodniczego w instalacjach zawsze jest szkodliwa?

Andrzej GRZEBIELEC
CHŁODNICTWO – URZĄDZENIA
• Sprężarka Bitzer Octagon®

Wolfgang SANDKÖTTER