Ponad 30 proc. ilości standardowo zużywanej energii pozwoli zaoszczędzić zbudowany w Katowicach Innowacyjny Budynek Energooszczędny.

Uroczyste otwarcie pierwszej tego typu inwestycji na południu Polski odbędzie się w piątek, 17 kwietnia, podczas trwającej w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym konferencji "Efektywność energetyczna w budynkach". O mechanizmach działania zastosowanych w obiekcie rozwiązań i zyskach, które mają zapewnić, opowiedzą zgromadzonym zaproszeni na inaugurację eksperci. Architekt pokaże gościom "inteligentne wnętrze" obiektu i wytłumaczy zasady funkcjonowania energooszczędnych technologii. Prezesi Euro-Centrum opowiedzą zaś o przyszłych lokatorach budynku oraz pracach badawczych, które będą prowadzone na jego terenie.

Innowacyjny budynek ma powierzchnię 2 404 m. Powstał w oparciu o projekt austriackiego biura Weizer Energi-Innovation- Zentrum, a jego budowę współfinansowała Unia Europejska w ramach działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W obiekcie nie ma instalacji C.O. ani klimatyzacji - ogrzewanie i chłodzenie zapewnia system rur BKT oraz pompa ciepła. Dzięki sterowaniu komputerowemu budynek "pracuje" jedynie w dni robocze, a w weekendy, by niepotrzebnie nie zużywać energii, przechodzi w stan uśpienia.

Mózgiem całości jest centralny system zarządzania BMS, który po odpowiednim zaprogramowaniu steruje pozostałymi urządzeniami. Za pomocą czujników kontroluje temperaturę na poszczególnych kondygnacjach i decyduje o ewentualnym dodatkowym chłodzeniu lub grzaniu; jest też zintegrowany z żaluzjami fasadowymi. To on sprawia, że opustoszały budynek przechodzi w stan uśpienia, czyli całkowicie zamyka elementy wentylacji dla zaoszczędzenia zgromadzonego wewnątrz ciepła.

Ważnym i niezbędnym elementem obiektu jest pompa ciepła, której zadaniem jest ogrzanie całej konstrukcji. Ciepłem, uzyskanym z gruntu dzięki studniom geotermalnym, ogrzewa wodę, a następnie przekazuje ją systemowi ogrzewania stropowego z funkcją chłodzenia BKT. Ten z kolei wykorzystuje - jak podkreślają eksperci, nie od dziś znane - właściwości akumulacyjne grubych ścian, które latem pochłaniają nadmiar ciepła, a zimą zapewniają izolację.


Foto: www.euro-centrum.com.pl

W ścianach zewnętrznych budowli, na całej powierzchni, zatopione są rury z wodą chłodzącą bądź grzejną, które rozprowadzają ją na poszczególne piętra. Temperatura takiej wody wynosi w sezonie grzewczym ok. 30 stopni Celsjusza, a nie jak w tradycyjnych grzejnikach - 80 stopni, dzięki czemu unika się niepotrzebnych strat ciepła. Na dachu obiektu zainstalowano też specjalny wymiennik - rekuperator - umożliwiający odzysk aż 75 proc. ciepła z wydychanego powietrza.

Dla zminimalizowania strat cieplnych w budynku zastosowano również izolujące osłony termiczne i żaluzje fasadowe z czujnikami nasłonecznienia i wiatru. W zależności od pogody uchylają się one lub otwierają, a podczas burzy automatycznie składają, by uniknąć uszkodzeń.

Jak wyjaśniają twórcy, wszystkie zastosowane tu technologie służą nie tylko oszczędności pieniędzy, ale także ochronie środowiska. Pozwalają bowiem na zużywanie 2/3 energii potrzebnej w przypadku innych obiektów o podobnej strukturze. Eksploatacja budowli jest więc bardzo atrakcyjna ekonomicznie, szczególnie w dobie wzrostu cen energii. Co ważne - podkreślają specjaliści - całkowity koszt budowy, który wyniósł niecałe 10,5 mln złotych - jest porównywalny z tradycyjnym budownictwem.

Oprócz wymienionych technologii na energooszczędność obiektu ma wpływ także sama jego konstrukcja, która zapewnia korzystną proporcję powierzchni ścian (które oddają ciepło) do powierzchni pomieszczeń (które tego ciepła wymagają). Istniejące tu centralne przeszklenie eliminuje poza tym konieczność stosowania dodatkowego oświetlenia w ciągu dnia, a odpowiednie rozlokowanie pomieszczeń biurowych sprawia, że korzystają one przede wszystkim z naturalnego światła. W środkowej części obiektu, gdzie nie ma okien, umieszczono zaś zaplecze socjalne, nie wymagające ciągłego oświetlenia.

Architekci podkreślają, że konstrukcja budynku została idealnie dostosowana do jego przeznaczenia. W nowym obiekcie swoje siedziby i laboratoria mają znaleźć firmy wysokich technologii oraz ośrodki badawcze, które dzięki specjalnym urządzeniom będą testować i wdrażać swoje innowacyjne pomysły.

Otwarcie budynku odbędzie się w trakcie międzynarodowej konferencji "Efektywność energetyczna w budynkach", organizowanej jest w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Konferencja ta ma być okazją dla deweloperów, samorządowców, pracowników spółdzielni mieszkaniowych i ludzi nauki, by poznać dotychczasowe osiągnięcia i postępy w dziedzinie efektywności energetycznej. Specjaliści przedstawią również prowadzone projekty badawcze i opowiedzą o możliwościach finansowania tego typu inwestycji.

Spotkanie otworzą Mirosław Bobrzyński - prezes Euro-Centrum, Roman Trzaskalik - prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum oraz Sławomir Kostur - architekt budynku. Wśród gości znajdą się m.in. przedstawiciele Austriackiej Agencji Energii, polskiego ministerstwa gospodarki, Giełdy Papierów Wartościowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz naukowcy z Politechniki Częstochowskiej i Białostockiej. Swoją ofertę wsparcia kapitałowego dla innowacyjnego budownictwa zaprezentuje też Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny.

Obradom towarzyszyć będzie wystawa kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Kapitał dla energii".

Dodatkowe informacje o budynku dostępne są na stronie: www.euro-centrum.com.pl/konferencja/budynek.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce