Jak jest zbudowany suwak wentylacyjny? W jaki sposób używa się suwaka? Dlaczego warto posługiwać się suwakiem wentylacyjnym?

W jaki sposób używa się suwaka wentylacyjnego?
Pomimo bardzo wielu dostępnych na rynku programów komputerowych (zarówno tych komercyjnych, jak również udostępnianych bezpłatnie przez firmy produkcyjne) ułatwiających podstawowe obliczenia dotyczące doboru i zamiany kanałów wentylacyjnych w dalszym ciągu dużą popularnością cieszą się suwaki wentylacyjne.

Znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba szybko, na placu budowy, zamienić np. kanał wentylacyjny okrągły na odpowiadający mu charakterystyką kwadratowy lub prostokątny, policzyć wagę kanału w celu doboru odpowiednich podwiesi lub policzyć jednostkowe spadki ciśnienia.

Na przykładzie najpopularniejszego wzoru suwaka postaram się zaprezentować możliwości, jakie udostępnia nam to proste w użyciu urządzenie.
Suwak składa się z dwóch części, nieruchomej, na której znajdują się wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego posługiwania się nim, oraz z części ruchomej, odpowiednio wyskalowanej, dzięki której dokonujemy obliczeń. Dodatkowo na każdym suwaku umieszczona jest instrukcja obsługi, w formie przykładu obliczeń, która umożliwia prawidłowe poruszanie się po dość rozbudowanych okienkach, z których odczytujemy interesujące nas informacje.
suwak wentylacyjny przykład
Korzystanie z urządzenia polega na takim ustawieniu ruchomej części w stosunku do nieruchomej, aby umieszczone na nich oznaczenia ułożyły się we właściwy sposób, umożliwiający odczyt poszukiwanych informacji.

Na podstawie konkretnego przykładu postaram się przedstawić zasadę działania suwaka.

Dane:
• Prędkość powietrza wLo m/s
• Wydatek VL= 36 000 m³h

Założenia
• Jeden z wymiarów kanału, bok a = 100 cm (zakładamy, że tyle mamy miejsca np. nad sufitem podwieszanym)

Szukamy
• Drugi wymiar kanału, bok b = ?
• Alternatywny kanał kwadratowy q = ?
• Alternatywny kanał okrągły d = ?

W pierwszej kolejności ustawialny w okienku (4) wLo w taki sposób, aby wartość prędkości pokryła się z wartością wydatku VL w okienku (5) (zaznaczono obwiednią żółtą).
Następnie w okienku (1) odczytujemy przekrój poprzeczny kanału A w [m²], A = 2 m². Poniżej w okienku (2) odczytujemy wymiar równoważnego kanału kwadratowego q w [cm], q = 142 cm oraz średnicę kanału okrągłego d w [cm], d = 160 cm (zaznaczono obwiednią pomarańczową).

Przechodzimy teraz do okienka (7), w którym odczytujemy długość poszukiwanego drugiego boku kanału prostokątnego b w [cm], b = 200 cm (zaznaczono obwiednią różową).

Tak jak widać na załączonym przykładzie, poruszanie po okienkach jest intuicyjne, a dobrze opisane przykłady ułatwią pierwsze próby własnych obliczeń.

Podsumowując, suwak wentylacyjny jest bardzo przydatnym narzędziem w pracy instalatora, może służyć; do szybkich obliczeń, na placu budowy, parametrów pracy kanałów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze. Ułatwia również kontrolę pod względem poprawności doboru już istniejących instalacji.

Autor: Czcibór Karcz


Źródło: Magazyn Instalatora