80 proc. dużych firm w Polsce zamierza w najbliższym czasie inwestować – wynika z badań PKPP Lewiatan i Deloitte. Największy apetyt na rozwój mają firmy z branży budowlanej.

W budownictwie coraz lepiej
Duże firmy stanowią 0,2 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, ale ich wkład do PKB sięga 25 proc. Po ubiegłorocznym zastoju spowodowanym globalnym kryzysem ich apetyt na inwestycje mocno wzrósł. Z badań przeprowadzonych przez PKPP Lewiatan i Deloitte wynika, że największe chęci do inwestowania mają firmy z branży budowlanej (97,4 proc. planuje inwestycje). Potwierdzają to producenci materiałów budowlanych – Na ukończeniu jest budowa naszej czwartej fabryki w Polsce – mówi Aleksandra Gilewska z firmy Baumit – Zakład produkcyjny, który powstaje w Pobiedziskach k. Poznania będzie docelowo produkował rocznie 250 tys. ton suchych mieszanek tynkarskich, gipsów, farb, zapraw murarskich i klejących.


Branża budowlana wychodzi z kryzysu, jaki dotknął ją pod koniec 2008 roku. Motorem napędzającym cały sektor są inwestycje komercyjne. Obecnie najbardziej atrakcyjnymi segmentami na rynku budowlanym są budownictwo drogowe obiektów sportowych i rekreacyjnych (związanych z przygotowaniami EURO 2012) oraz budownictwo energetyczne.
Za najpewniejsze w dalszym ciągu uważa się przedsięwzięcia finansowane ze środków państwowych i unijnych.

Ruch w inwestycjach widać również w branży deweloperskiej. Od początku 2010 r. liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto systematycznie wzrasta w porównaniu z analogicznym okresem w latach 2008-2009. Jak podaje GUS w ciągu dziesięciu miesięcy do użytku oddano 107 506 mieszkań, co oznacza ponad 12,6% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku 2009.

W przypadku budownictwa niemieszakniowego - według analizy ekspertów PMR Publications - wyraźne ożywienie możliwe jest dopiero w latach 2011-2012, głównie dzięki poprawie sytuacji w sektorze finansowym oraz szybszemu rozwojowi polskiej gospodarki. Analitycy PMR w dalszym ciągu oczekują przyspieszenia w budownictwie użyteczności publicznej będącego rezultatem dużej liczby podpisywanych kontraktów budowlanych w ostatnich kilkunastu miesiącach. Częściowo zrekompensuje to spadki w kategorii obiektów komercyjnych

Eksperci prognozują, że w latach 2011-2012 produkcja budowlano-montażowa powinna przyspieszyć, głównie dzięki szybszemu rozwojowi gospodarki, intensywnej realizacji projektów inżynieryjnych oraz poprawie sytuacji w budownictwie kubaturowym.