Nowy Lead Time - VTS skraca terminy realizacji zamówień w 11 krajach.


Od połowy stycznia br. na wszystkich rynkach obsługiwanych przez VTS CER istnieje możliwość zakupu urządzeń ze skróconym do JEDNEGO TYGODNIA terminem realizacji zamówień (Lead Time)!
Nowy skrócony Lead Time dotyczy: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii, Ukrainy, Kazachstanu i Rosji.
Dzięki wypracowanym skróconym czasom realizacji zamówień (Lead Time) VTS może szybciej reagować na potrzeby klientów, a przez to jego oferta staje się bardziej konkurencyjna.
UWAGA: Jednotygodniowy Lead Time pozostaje opcją do wyboru podczas tworzenia ofert w Systemie Ofertowym.
Nowe terminy dostaw obowiązują na poniższe typy central VENTUS:
VS 21 – 150 w konfiguracjach WCL2, WCL4, PCR, RRG
VS 180 – 300 w konfiguracji WCL2


VTS shorten the Lead Time on CER markets up to one week

VTS - leading supplier in ventilation and air conditioning branch – shortens the order realization time in 11 countries, at the same time enabling faster delivery to the Client.
We are pleased to inform you that from January a shorter (ONE WEEK) time of order realization (Lead Time) becomes available on all markets serviced by VTS CER.
Due to operating in a shorten order realization time, VTS may faster react on Clients’ needs, what makes our offer more flexible and adjusted to market requirements.
New shorter Lead Time applies to: Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Czech, Hungary, Slovakia, Romania, Ukraine, Kazakhstan and Russia.
New delivery times are effective for the following VENTUS types:
• VS 21 – 150 in WCL2, WCL4, PCR, RRG configurations
• VS 180 – 300 in WCL2 configurations.