W dniu 1 grudnia doszło do zmian w sprawie stanowiska Chief Executive Officer w VTS Group. Na mocy decyzji Rady Nadzorczej, Dominik Wiśniewski, do tej pory Chief Operation Officer, został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego.
W dniu 1 grudnia doszło do zmian w sprawie stanowiska Chief Executive Officer w VTS Group. Na mocy decyzji Rady Nadzorczej, Dominik Wiśniewski, do tej pory obejmujący stanowisko Chief Operation Officer, został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego. Dominik Wiśniewski został jednocześnie powołany na stanowisko Prezesa Zarządu VTS HQ, VTS Group SA z siedzibą w Luksemburgu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy VTS.
Dominik Wiśniewski jest związany z VTS od 2005 roku. Początkowo jako konsultant zewnętrzny prowadził projekty IT w VTS. Od lutego 2007 piastował funkcję Corporate IT Manager. Następnie, od lipca 2007 pełnił funkcję Chief Operations Officer. Posiada tytuł PhD a praca doktorska dotyczyła tematu korzystania z systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Posiadając bogate doświadczenie jako konsultant, nowy Prezes ma dużą wiedzę w dziedzinie finansów i handlu. Dominik dał się poznać jako bardzo skuteczny menedżer. Podczas swojej pracy w VTS na stanowiska COO usprawnił procesy planowania zakupów i dostaw.

VTS GROUP has a new CEO
On 1st December there was a change on the position of Chief Executive Officer in VTS Group. By the decision of the Supervisory Board, Dominik Wisniewski, until now acting as Chief Operation Officer, has been appointed for the position of CEO.

On 1st December there was a change on the position of Chief Executive Officer in VTS Group. By the decision of the Supervisory Board, Dominik Wisniewski, until now acting as Chief Operation Officer, has been appointed for the position of CEO. Dominik Wisniewski is simultaneously appointed as President of the Executive Board VTS HQ, VTS Group S.A. with headquarters in Luxembourg and President of the Supervisory Boards of all companies incorporated in the VTS Group.
Dominik Wisniewski has been associated with VTS since 2005. Initially as an external consultant he conducted projects for IT in VTS. From February 2007, he held the functions of Corporate IT Manager. Then, from July 2007 he took over the functions of Chief Operations Officer. He has the title of his PhD thesis on the use of IT systems in enterprises. With rich experience as a consultant he also has a large knowledge in the field of finance and trade. Dominik made himself known as a very efficient manager, capable of thinking systemically. During his work in VTS at the position of COO, he was able to streamline processes and supply planning purchases.