Firma Daikin Europe N.V. zapowiedziała wprowadzenie ekonomicznego upgrade'u VRV®-Q z systemów pracujących z czynnikiem chłodniczym R-22, który już wkrótce zostanie wycofany z użytku, do najnowocześniejszego systemu na czynnik chłodniczy R-410A. Z powodu wysokiego potencjału niszczenia warstwy ozonowej, całkowity zakaz użycia R-22 wejdzie w życie w 2015 roku. VRV®-Q Daikin daje możliwość uaktualniania istniejących systemów VRV® na czynnik chłodniczy R-22 do nowych systemów VRV® na czynnik chłodniczy R-410A przy zredukowanych do minimum czasach przestojów i minimalnej inwestycji.

VRV-Q: Opłacalny i przyjazny dla środowiska upgrade do systemów VRV

Teraz, aktualizacja jest jak najbardziej uzasadniona


Istnieje wiele powodów dla których firmy powinny teraz rozważyć aktualizację swoich systemów. Przede wszystkim, przed całkowitym zakazem używania czynnika R-22 w 2015 roku, czysty R-22 zostanie wycofany z użycia w Unii Europejskiej już w styczniu 2010 roku. Z tego względu zmniejszy się ilość dostawców czynnika R-22 i będzie on dużo droższy. Ta tendencja już się rozpoczęła. Bez możliwości odzyskiwania R-22, konserwacja niektórych instalacji nie będzie możliwa. Wiąże się z tym również ryzyko dłuższych czasów przestojów.
Dzięki rozwojowi technologii pomp ciepła opartych na inwerterze oraz wprowadzeniu bardziej wydajnego czynnika chłodniczego, można oczekiwać znacznej poprawy kosztów eksploatacyjnych w nowych systemach. Można spodziewać się nie tylko większej wydajności energetycznej i związanej z nią mniejszej emisji CO2, ale ze względu na zerowy potencjał zubożania warstwy ozonowej czynnika chłodniczego R-410A również tego, że aktualizacja systemów na czynnik chłodniczy R-22 będzie korzystna dla środowiska.


Daikin ułatwia życie


Użytkownicy systemów VRV® na czynnik chłodniczy R-22 mają kilka możliwości, począwszy od nie robienia niczego i skończywszy na instalowaniu całkowicie nowego systemu. Pierwsza z wymienionych możliwości oprócz działania na szkodę środowiska, niesie za sobą ryzyko znacznych przestojów oraz kosztów w przypadku wystąpienia problemów. Z drugiej strony, opcja całkowitej wymiany systemu wymagająca dużych nakładów finansowych jest trudna do uzasadnienia, zwłaszcza jeśli istniejące systemy na czynnik chłodniczy R-22 są nadal względnie nowe, a ich działanie jest satysfakcjonujące.
VRV®-Q Daikin to prosty wybór pozwalający na zaktualizowanie istniejących systemów. Rozwiązanie VRV®-Q pozwala na zachowanie istniejących instalacji na czynnik chłodniczy R-22, a w niektórych przypadkach również jednostek wewnętrznych i sterowników i wymianę tylko jednostek zewnętrznych i modułów BS (w przypadku instalacji z odzyskiwaniem ciepła). Ta opcja pozwala na wymianę etapami, rozłożenie kosztów inwestycji i zminimalizowanie przerw w prowadzeniu interesów.

Technologia wykorzystująca istniejące instalacje i jednostki wewnętrzne

Rozwiązanie VRV®-Q zostało zaprojektowane w sposób pozwalający na pracę przy niższych ciśnieniach charakterystycznych dla istniejących instalacji na czynnik chłodniczy R-22 i jednoczesne utrzymanie wysokiego poziomu wydajności energetycznej.
Olej i zanieczyszczenia w istniejących instalacjach mogą doprowadzić do awarii urządzeń, to właśnie dlatego w przeszłości zawsze przy instalacji systemu z innym czynnikiem chłodniczym wymieniano instalacje miedziane. VRV®-Q z nowo opracowaną funkcją czyszczenia eliminuje to ryzyko. Zanieczyszczenia są przefiltrowywane podczas automatycznego ładowania, gwarantując tym samym niezawodną i szybką instalację VRV®-Q w istniejących instalacjach.


Większa skuteczność i pojemność


VRV®-Q jest dostępny w konfiguracjach 5-30 HP, w modelach z pompą ciepła i z odzyskiwaniem ciepła. Istnieje możliwość wymiany wszystkich istniejących instalacji VRV® na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C. Oprócz większej wydajności, rozwiązanie to daje możliwość zwiększenia pojemności systemu bez konieczności wymiany miedzianej instalacji czynnika chłodniczego, co pozwala na adaptację systemu do większych obciążeń chłodzenia i grzania.
Wprowadzenie VRV®-Q na rynek jest przewidziane na luty 2010 roku. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat rozwiązań VRV® Daikin Europe do nowych i istniejących instalacji, odwiedź stronę www.daikin.eu.

Źródło: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.