Firma Daikin Europe N.V. zapowiedziała wprowadzenie ekonomicznego upgrade'u VRV®-Q z systemów pracujących z czynnikiem chłodniczym R-22, który już wkrótce zostanie wycofany z użytku, do najnowocześniejszego systemu na czynnik chłodniczy R-410A. Z powodu wysokiego potencjału niszczenia warstwy ozonowej, całkowity zakaz użycia R-22 wejdzie w życie w 2015 roku. VRV®-Q Daikin daje możliwość uaktualniania istniejących systemów VRV® na czynnik chłodniczy R-22 do nowych systemów VRV® na czynnik chłodniczy R-410A przy zredukowanych do minimum czasach przestojów i minimalnej inwestycji.

VRV®-Q: Opłacalny i przyjazny dla środowiska upgrade do systemów VRV®


Teraz, aktualizacja jest jak najbardziej uzasadniona
Istnieje wiele powodów dla których firmy powinny teraz rozważyć aktualizację swoich systemów. Przede wszystkim, przed całkowitym zakazem używania czynnika R-22 w 2015 roku, czysty R-22 zostanie wycofany z użycia w Unii Europejskiej już w styczniu 2010 roku. Z tego względu zmniejszy się ilość dostawców czynnika R-22 i będzie on dużo droższy. Ta tendencja już się rozpoczęła. Bez możliwości odzyskiwania R-22, konserwacja niektórych instalacji nie będzie możliwa. Wiąże się z tym również ryzyko dłuższych czasów przestojów.
Dzięki rozwojowi technologii pomp ciepła opartych na inwerterze oraz wprowadzeniu bardziej wydajnego czynnika chłodniczego, można oczekiwać znacznej poprawy kosztów eksploatacyjnych w nowych systemach. Można spodziewać się nie tylko większej wydajności energetycznej i związanej z nią mniejszej emisji CO2, ale ze względu na zerowy potencjał zubożania warstwy ozonowej czynnika chłodniczego R-410A również tego, że aktualizacja systemów na czynnik chłodniczy R-22 będzie korzystna dla środowiska.

Daikin ułatwia życie

Użytkownicy systemów VRV® na czynnik chłodniczy R-22 mają kilka możliwości, począwszy od nie robienia niczego i skończywszy na instalowaniu całkowicie nowego systemu. Pierwsza z wymienionych możliwości oprócz działania na szkodę środowiska, niesie za sobą ryzyko znacznych przestojów oraz kosztów w przypadku wystąpienia problemów. Z drugiej strony, opcja całkowitej wymiany systemu wymagająca dużych nakładów finansowych jest trudna do uzasadnienia, zwłaszcza jeśli istniejące systemy na czynnik chłodniczy R-22 są nadal względnie nowe, a ich działanie jest satysfakcjonujące.
VRV®-Q Daikin to prosty wybór pozwalający na zaktualizowanie istniejących systemów. Rozwiązanie VRV®-Q pozwala na zachowanie istniejących instalacji na czynnik chłodniczy
R-22, a w niektórych przypadkach również jednostek wewnętrznych i sterowników i wymianę tylko jednostek zewnętrznych i modułów BS (w przypadku instalacji z odzyskiwaniem ciepła). Ta opcja pozwala na wymianę etapami, rozłożenie kosztów inwestycji i zminimalizowanie przerw w prowadzeniu interesów.
Technologia wykorzystująca istniejące instalacje i jednostki wewnętrzne
Rozwiązanie VRV®-Q zostało zaprojektowane w sposób pozwalający na pracę przy niższych ciśnieniach charakterystycznych dla istniejących instalacji na czynnik chłodniczy R-22 i jednoczesne utrzymanie wysokiego poziomu wydajności energetycznej.
Olej i zanieczyszczenia w istniejących instalacjach mogą doprowadzić do awarii urządzeń, to właśnie dlatego w przeszłości zawsze przy instalacji systemu z innym czynnikiem chłodniczym wymieniano instalacje miedziane. VRV®-Q z nowo opracowaną funkcją czyszczenia eliminuje to ryzyko. Zanieczyszczenia są przefiltrowywane podczas automatycznego ładowania, gwarantując tym samym niezawodną i szybką instalację VRV®-Q w istniejących instalacjach.

Większa skuteczność i pojemność

VRV®-Q jest dostępny w konfiguracjach 5-30 HP, w modelach z pompą ciepła i z odzyskiwaniem ciepła. Istnieje możliwość wymiany wszystkich istniejących instalacji VRV® na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C. Oprócz większej wydajności, rozwiązanie to daje możliwość zwiększenia pojemności systemu bez konieczności wymiany miedzianej instalacji czynnika chłodniczego, co pozwala na adaptację systemu do większych obciążeń chłodzenia i grzania.
Wprowadzenie VRV®-Q na rynek jest przewidziane na luty 2010 roku. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat rozwiązań VRV® Daikin Europe do nowych i istniejących instalacji, odwiedź stronę www.daikin.eu.

Podsumowanie:


VRV®-Q: Opłacalny i przyjazny dla środowiska upgrade do systemów VRV®

Firma Daikin Europe N.V. zapowiedziała wprowadzenie ekonomicznego upgrade'u VRV®-Q dla systemów pracujących z czynnikiem chłodniczym R-22, który już wkrótce zostanie wycofany z użytku. Z powodu wysokiego potencjału niszczenia warstwy ozonowej, całkowity zakaz użycia R-22 wejdzie w życie w 2015 roku. VRV®-Q Daikin daje możliwość uaktualniania istniejących systemów VRV® na czynnik chłodniczy R-22 do nowych systemów VRV® na czynnik chłodniczy R-410A przy zredukowanych do minimum czasach przestojów i minimalnej inwestycji.

Daikin ułatwia życie

Rozwiązanie VRV®-Q pozwala na zachowanie istniejących instalacji na czynnik chłodniczy
R-22, a w niektórych przypadkach również jednostek wewnętrznych i sterowników i wymianę tylko jednostek zewnętrznych i modułów BS (w przypadku instalacji z odzyskiwaniem ciepła). Ta opcja pozwala na wymianę etapami, rozłożenie kosztów inwestycji i zminimalizowanie przerw w prowadzeniu interesów.
VRV®-Q jest dostępny w konfiguracjach 5-30 HP, w modelach z pompą ciepła i z odzyskiwaniem ciepła. Istnieje możliwość wymiany wszystkich istniejących instalacji VRV® na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C. Oprócz większej wydajności, rozwiązanie to daje możliwość zwiększenia pojemności systemu bez konieczności wymiany miedzianej instalacji czynnika chłodniczego, co pozwala na adaptację systemu do większych obciążeń chłodzenia i grzania.
Wprowadzenie VRV®-Q na rynek jest przewidziane na luty 2010 roku. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat rozwiązań VRV® Daikin Europe do nowych i istniejących instalacji, odwiedź stronę www.daikin.eu.