Firma Sanyo zaprojektowała system VRF-GHP (VRF – Variable Refrigerant Flow – system ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, GHP – Gas Heat Pump – gazowa pompa ciepła). Charakteryzuje się on zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, umożliwiającym płynną regulację wydajności chłodniczej/ grzewczej według zapotrzebowania danego pomieszczenia.

W praktyce oznacza to, że system może dostosować parametry pracy do poszczególnych
jednostek wewnętrznych
w określonych rozwiązaniach.


Układ,
składający się z agregatu o wydajności
chłodniczej 90 kW i 40 jednostek wewnętrznych
o 2,2 kW każda, może dostosować
pracę agregatu zewnętrznego tylko
do potrzeb jednego urządzenia wewnętrznego
pracującego w danym momencie.
Oznacza to, że układ jest obciążony tylko
w 5% w danym momencie, a nie w
100%. Dodatkowo przy jednostce wewnętrznej
znajdują się zawory regulacyjne
posiadające 420 kroków regulacyjnych,
tzn. wydajność każdego urządzenia wewnętrznego
można płynnie dostosować do
aktualnego zapotrzebowania danego pomieszczenia
na chłód bądź ciepło z dokładnością do 1/420 nominalnej wydajności
urządzenia. W konsekwencji powoduje
to duże oszczędności energii elektrycznej,
czyli zużywana jest taka ilość
energii, jaka wynika z aktualnego zapotrzebowania
danego pomieszczenia,
a w dalszej kolejności całego budynku.
Cechy systemu:
• możliwość współpracy z ponad 100
różnymi modelami jednostek wewnętrznych:
ściennych, kasetonowych, kanałowych, podsufitowych, podłogowych
i in.,
• zakres wydajności agregatów od
22/26,5 do 56/67 kW w obrębie jednego
systemu chłodzącego, grzewczego,
• zakres wydajności jednostek wewnętrznych:
2,2-28 kW,
• płynna regulacja wydajności chłodniczej,
• ogromne możliwości sterowania i pełna kompatybilność z różnymi typami
B.M.S.
Podstawowa różnica sprowadza się do
sposobu zasilania sprężarki w agregacie
zewnętrznym. W tradycyjnych systemach
VRF dostępnych na rynku sprężarka jest
zasilana elektrycznie inwerterowo (wiąże
się to z ryzykiem wytwarzania piątej wyższej fali harmonicznej, która może powodować
zakłócenia w niektórych układach
elektrycznych) bądź bezinwerterowo,
a wymiana ciepła pomiędzy agregatem
i jednostkami wewnętrznymi dokonuje się
przy pomocy freonowego układu chłodniczego,
analogicznego do urządzeń typu
split lub multi-split.
W systemie GHP układ chłodniczy jest
prawie taki sam, tzn. składa się z takich
samych jednostek wewnętrznych oraz tej
samej linii chłodniczej-freonowej. Natomiast
nowym rozwiązaniem jest konstrukcja
agregatu oraz sposób zasilania sprężarki.

SANYO GAS HEAT PUMP
W systemie GHP zostały wykorzystane
czynniki chłodnicze typu HFC (R407C
i R410A) oraz naturalny gaz – wszystko
to umożliwia wydajną pracę, a także chroni
środowisko przed zanieczyszczeniami
i związkami NOx. Można powiedzieć, że
GHP charakteryzuje się potężnym
i szybkim chłodzeniem oraz grzaniem –
zachowując 100% wydajności grzewczej
nawet przy –25°C. W tym rozwiązaniu
źródłem ciepła jest nie tylko gaz, ale równie
ż ciepło odpadowe z silnika, które
wspomaga wydajność systemu. Dzięki temu
wyeliminowano m.in. straty energii.
Dodatkowo klimatyzator typu pompa
ciepła, zasilany gazem nie potrzebuje cyklu
odszraniania. Dlatego też nie występują przerwy w cyklu grzania. Pełny zakres
cyklu grzania jest możliwy również przy
temperaturze zewnętrznej równej nawet
–25°C. Zatem GHP SANYO może stanowić
podstawowy system grzewczy w zimie
dla budynku w polskich warunkach
klimatycznych.
Mechanizm działania systemu GHP:


Przy okazji należy dodać, iż żaden
system klimatyzacyjny oparty na freonowym układzie chłodniczym zasilany
elektrycznie nie jest w stanie zapewnić
100% wydajności grzewczej przy temp.
zewnętrznej –20°C. Najbardziej zaawansowane
systemy VRF dostępne na rynku
zasilane elektrycznie, przy –20°C zachowują do 60% wydajności grzewczej, zatem
nie mogą stanowić podstawowego
systemu grzewczego w naszych warunkach
klimatycznych. GHP przy wykorzystaniu
dodatkowego ciepła odpadowego
daje taką możliwość.
Firma S.P.S. Trading z Warszawy, dystrybutor SANYO w Polsce, przygotowała specjlaną stronę internetową na temat VRF-GHP: www.sanyo.com.pl/ghp_01_intro.html
Więcej o systemie VRF-GHP w dziale "Technologie"


Materiał: S.P.S. Trading