Coraz droższe paliwa skłaniają inwestorów do zwracania większej uwagi na koszty eksploatacji budynków. Podczas gdy dla budynków o niskiej energochłonności roczne zużycie ciepła powinno wynosić poniżej 70 kWh/ m2*rok, to dla domów pasywnych wielkość ta nie przekracza 40 kWh/ m2 * rok. Uzyskanie tak niskiego wskaźnika możliwe jest tylko poprzez bardzo dobrą izolację przegród budowlanych, ograniczenie mostków cieplnych wykorzystanie energii słonecznej oraz odzysk ciepła z wentylacji. Do takiego budynku potrzebne jest odpowiednie źródło ciepła na tyle elastyczne, by było w stanie poradzić sobie z niewielkim zapotrzebowaniem energetycznym o dużej zmienności w czasie. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firma Viessmann zaproponowała swoim klientom kompaktową centralę cieplną Vitotres 343.
Jest to urządzenie łączące w sobie funkcję wentylacji mechanicznej, ogrzewania i chłodzenia powietrznego, przygotowania ciepłej wody a także obsługi grzejników ogrzewania wodnego. Wszystko to zrealizowano poprzez połączenie ze sobą w jednej obudowie rekuperatora, pompy ciepła powietrze/roztwór glikolu, podgrzewacza ciepłej wody i bloku pompowego układu solarnego. Przy kompaktowych wymiarach - 600 x 670 x 2213 mmm i ciśnieniu akustycznym na poziomie 35 dB (A) (mierzonym 1 metr od urządzenia) centrala może zostać umieszczona w prawie każdym pomieszczeniu budynku. Nowoczesne wzornictwo sprawia że urządzenie doskonale komponuje się z wystrojem łazienki lub kuchni.
Vitotres do dyspozycji oddaje nam układ wentylacyjny, którego serce stanowi wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności dochodzącej do 80%. Przepływ powietrza zapewniają wentylatory prądu stałego o wydajności regulowanej w zakresie 70 do 250 m³/h.
W okresie grzewczym wyciągane z pomieszczeń zużyte powietrze kierowane jest poprzez filtr klasy G4 na wymiennik krzyżowo - przeciwprądowy, gdzie oddaje część swojego ciepła powietrzu nawiewanemu (sprawność temperaturowa 80%). Po czym przepływa na parownik pompy ciepła i po ochłodzeniu odprowadzane jest na zewnątrz budynku.
Świeże powietrze poprzez filtr klasy F7 (osobny element nie wchodzący w skład centrali) wprowadzane jest na wymiennik krzyżowy i następnie kierowane jest na nagrzewnicę powietrze/roztwór glikolu gdzie uzyskuje wymaganą temperaturę.

Energia potrzebna do dogrzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń pobierana jest przez pompę ciepła powietrze/glikol, dla której dolnym źródłem jest powietrze wyciągane z pomieszczeń oraz powietrze z zewnątrz ogrzane w wymienniku gruntowym. Zamontowana pompa pracuje na czynniku chłodniczym R 134A i pozwala na uzyskanie 1,5 kW mocy w funkcji grzania i 1 kW przy chłodzeniu. Taki układ zapewnia względnie wysoka temperaturę dolnego źródła i w stosunku do instalacji z bezpośrednim ogrzewaniem powietrza nawiewanego w wymienniku gruntowym nie powoduje niebezpieczeństwa pogorszenia jego jakości. Oczywiście powietrze nawiewane może być podobnie jak to się dzieje w klasycznych układach wstępnie dogrzewane w wymienniku gruntowym, jednak wtedy konieczne jest częste czyszczenie wymiennika (szczególnie w okresie letnim gdy na jego ściankach wykrapla się woda), co z uwagi na utrudniony do niego dostęp jest kłopotliwe do przeprowadzenia.


W okresie letnim powietrze wentylacyjne kierowane jest z pominięciem wymiennika krzyżowego bezpośrednio na wymiennik ciepła powietrze/roztwór glikolu pełniący w tym okresie funkcję chłodnicy (w urządzeniu zamontowano odwracalną pompę ciepła).
Przygotowanie ciepłej wody realizowane jest w 250 litrowym podgrzewaczu, do którego ciepło dostarczane jest instalacją glikolową ze skraplacza pompy ciepła. Aby polepszyć komfort przygotowania ciepłej wody, w urządzeniu zainstalowano dogrzew glikolu oparty o trójstopniowy elektryczny wkład grzejny zamontowany na przewodzie za pompą ciepła. Możliwe jest także przygotowanie ciepłej wody za pomocą energii słonecznej, do czego centrala Vitotres została dostosowana fabrycznie poprzez wyposażenie w automatykę i osprzęt hydrauliczny instalacji słonecznej. Konieczny jest tylko zakup kolektorów, oraz wykonanie do nich podłączenia.
Inżynierowie firmy Viessmann pomyśleli także o użytkownikach chcących podłączyć do centrali dodatkowe grzejniki lub instalacje ogrzewania podłogowego - również i to jest możliwe, wymaga jednak montażu dodatkowego osprzętu.
Centrala Vitotres dostępna będzie w Polsce, w sprzedaży od września 2005.