Podczas tegorocznych targów ISH we Frankfurcie swoją premierę miało najnowsze urządzenie z rodziny systemów grzewczych Viessmann – Vitosolar 300-F. Jest to wydajny kompakt do solarnego wspomagania podgrzewu c.w.u. i centralnego ogrzewania z gazowym, wiszącym kotłem kondensacyjnym.

Vitosolar 300-F – kompaktowa centrala grzewcza ze zintegrowaną funkcją solarną
Vitosolar 300-F składa się z multiwalentnego podgrzewacza o pojemności 750 litrów z wstępnie orurowanym stelażem do bezpośredniego montażu gazowego, wiszącego kotła kondensacyjnego. Urządzenie jest już fabrycznie przygotowane do bezproblemowej instalacji. Stojak montażowy jest wyposażony w rozdzielacz obiegów grzewczych Divicon, który zasila obieg grzewczy bezpośredni i z zaworem mieszającym, a także w izolowane cieplnie rurociągi i zawory odcinające. Możliwe jest również przyłączenie zewnętrznego zestawu do obsługi kolejnego obiegu grzewczego z zaworem mieszającym. Wszystkie przyłącza można wyprowadzić z prawej lub lewej strony urządzenia, zależnie od potrzeb oraz miejsca ustawienia. Wraz z urządzeniem inwestor otrzymuje również skuteczną izolację cieplną podgrzewacza i estetyczną obudowę.
Aby zachować wygodę i bezpieczeństwo, kompaktowa centrala grzewcza Vitosolar 300-F posiada tylko jeden regulator Vitotronic 200, który steruje pracą całej centrali, łącznie z kolektorami słonecznymi.
Jedną z największych zalet centrali grzewczej Vitosolar 300-F jest wysoka oszczędność zużycia prądu, nawet do 70% w stosunku do konwencjonalnych pomp obiegowych, którą zapewniają wysokoefektywne pompy o regulowanych obrotach (klasy energetycznej A) w obiegu grzewczym i solarnym.

Przegląd zalet:
• Multiwalentny podgrzewacz 750 litrów do solarnego wspomagania ogrzewania z dobudowanym kotłem wiszącym
• Kombinacja z gazowym, wiszącym kotłem kondensacyjnym Vitodens 300-W/200-W
• Komfortowy regulator Vitotronic 200 obsługujący centralę energetyczną, łącznie z instalacją solarną
• Wysokie bezpieczeństwo projektowania i niski nakład na montaż, dzięki wstępnemu zmontowaniu i okablowaniu zespołów
• Energooszczędne, wysokoefektywne pompy obiegowe obiegu solarnego i grzewczego (klasa energetyczna A)
• Zwiększenie wartości istniejącej instalacji przez solarne wspomaganie ogrzewania
• Kompaktowe gabaryty – idealne dla obiektów nowych i modernizowanych
• Przyłącza do wyboru od strony prawej lub lewej
• Jednolite, szlachetne wzornictwo
• Możliwość przyłączenia dalszych wytwornic ciepła (np. kotła na paliwo stałe)
• Nieznaczny ciężar do wstawiania dzięki podziałowi na zespoły

Dane techniczne:
• Stopień pokrycia solarnego (wg programu badań fundacji Warentest): instalacje modernizowane > 12%, instalacje nowe > 25%
• Wydajność c.w.u.: NL > 2,5
• Wymiary, łącznie z przewodem odprowadzania spalin (wysokość x szerokość x głębokość): 1875 x 990 x 1550 mm

Cena: 32651 zł netto
Cena za kompletną centralę grzewczą wg specyfikacji powyżej wraz z wiszącym kotłem kondensacyjnym Vitodens 200-W WB2C.


Źródło: ''