Data rozpoczęcia
2010-11-03
Data zakończenia
2010-11-04
Miejsce
Wrocław

Na VIII konferencji Dni Oszczędzania Energii specjaliści z Polski i Europy dzielić się będą swoim doświadczeniem i wiedzą na temat budownictwa energooszczędnego.

Tematyka ósmej edycji DOE obejmuje zagadnienia w dwóch sesjach:
- Zrównoważone budownictwo, strategia rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanej,
- Efektywność energetyczna.

Termin:
2 dni: od 3 do 4 listopada 2010 r.

Miejsce:
Wrocław

W trakcie DOE odbędą się:
- Konferencja tematyczna związana z rozwiązaniami dotyczącymi oszczędności energetycznej oraz realizacji budownictwa zrównoważonego,
- Panel doradców - seminarium z udziałem doradców, firm, stowarzyszeń, fundacji ekologicznych,
- Wystawa - materiałów, urządzeń i rozwiązań energooszczędnych.

Konferencja przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych:
- architektów
- konstruktorów
- instalatorów
- inwestorów
- developerów
- przedstawicieli samorządów
- dostawców rozwiązań mających wpływ na energooszczędność w budownictwie.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska


Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Agencji Poszanowania Energii

Patronat Honorowy:
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Infrastruktury
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląska Izba Architektów
Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych


Program VIII DOE

Panel ekspertów:
- Analizy opłacalności stosowania energii odnawialnych.
- Powierzchnie zielone – wpływ na środowisko naturalne, energooszczędność, izolację akustyczną.
- Rewitalizacja i remonty budynków w aspekcie oszczędności energetycznej.
- Termografia – skuteczne narzędzie w sprawdzaniu jakości energetycznej budynków, energooszczędności w energetyce.
- Jakość energetyczna a odnawialne źródła energii.
- Ustawa o efektywności energetycznej - kierunki sprzyjające zmniejszaniu końcowego zużycia energii w budownictwie.
- Wpływ certyfikacji energetycznej na wartość rynkową nieruchomości, Jutlandia, Dania.
- Energia słoneczna w budownictwie korzyści i trudności, Kraj Basków.
- Instrumenty finansowe

Panel regionów:
- Mechanizmy wspierające planowanie energetyczne w gminach.
- Doświadczenia w zakresie programów poprawy efektywności energetycznej w miastach.
- Programy wsparcia oszczędności energii w domach, urzędach i w transporcie.
- Dywersyfikacja transportu w miastach na przykładzie Wrocławia.
- Polskie i niemieckie bezinwestycyjne sposoby oszczędzania energii.
- Niskoenergetyczne i pasywne, energooszczędne budynki użyteczności publicznej na przykładzie Berlina, Saksonia.
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej, Dolna Saksonia.
- Biogazownie w Westfalen - przedstawiciele Szwecji.
- Poprawa jakości energetycznej budynków w Doniecku.


Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oferuje projekty architektoniczne i budowlane, ekspertyzy budowlane (w tym termograficzne), auditing energetyczny, certyfikację energetyczną oraz tworzenie programów do projektowania i certyfikacji. Firma prowadzi również szkolenia z zakresu Certyfikacji Energetycznej oraz Termografii. Jest wydawcą wielu programów w tym CERTO - programu do wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej i certyfikatu energetycznego.Źródło: ''