Data rozpoczęcia
2005-09-12
Data zakończenia
2005-10-20

termin: 20-21.10.2005 r. miejsce: Warszawa


Organizatorzy:


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Zarząd Główny, Warszawa, ul. Czackiego 3/5

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada
Warszawa, ul. Świętokrzyska 14


zapraszają na:
VII Seminarium Ogólnokrajowe

"NOWOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE
W SZPITALNICTWIE
w aspekcie modernizacji obiektów szpitalnych

które odbędzie się
20-21 października 2005 r. w Warszawie
w budynku FSNT NOT, ul. Czackiego 3/5
w Sali A (IIIp.), o godz. 10.30 pierwszego dnia i o godz. 9.00 drugiego dnia

***
Tradycyjnie Seminarium gromadzi przedstawicieli służb technicznych szpitali, projektantów, wy-konawców robót, producentów urządzeń sanitarnych i technologii oraz specjalistów różnych branż - zain-teresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami w technice instalacyjnej w szpitalnictwie. Program VII Se-minarium obejmuje cykl referatów poświęconych zagadnieniom z dziedziny wentylacji, klimatyzacji, cie-płownictwa, gazów medycznych, ścieków i odpadów szpitalnych, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz instalacji "inteligentny budynek".
Seminarium jest okazją do wymiany poglądów przedstawicieli firm, prasy technicznej, naukowej kadry technicznej w dziedzinie warunków zastosowania nowoczesnych technik instalacyjnych. Stwarza także możliwość zapoznania się z rozwiązaniami proponowanymi przez producentów oraz wykonawców zajmujących się modernizacją obiektów szpitalnych usprawniających ich eksploatację dzięki wykorzysta-niu najnowocześniejszych rozwiązań.
Do udziału w VII Seminarium zapraszamy również przedstawicieli firm zainteresowanych przygo-towaniem i wygłoszeniem referatu, prezentacją osiągnięć firmy w trakcie obrad, zamieszczeniem reklamy w materiale seminaryjnym oraz organizacją własnego stoiska reklamowego w towarzyszącej VII Semina-rium wystawie.
Program VII Seminarium obejmuje cykl referatów poświęconych zagadnieniom z dziedziny:
- wentylacji,
- klimatyzacji,
- ciepłownictwa,
- gazów medycznych,
- ścieków i odpadów szpitalnych,
- instalacji i urządzeń sanitarnych,
- instalacji "inteligentny budynek".
Szczegółowy program seminarium
Dzień pierwszy - 20.10.2005 r.
10.30. Otwarcie seminarium
- przywitanie gości
- sprawy organizacyjne
10.45. ROZWIĄZANIA UKŁADÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W OBIEKTACH
SZPITALNYCH - Maria Walery Politechnika Białostocka
11.15. OPRAWY SZPITALNE NADŁÓZKOWE - FAMOR
11.45. Jerzy Stachowiak - prezentacja pisma Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna (1)
11.55 - 12.25 kawa…
12.25. TECHNOLOGIA TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH
- ETS Hovpol
12.55. Hydronic, centrale klimatyzacyjne - THEMPCOLD
13.25. prezentacja firmowa - THEMPCOLD
13.55. Mirosław Jankowski - prezentacja pisma Chłodnictwo&Klimatyzacja (2)
14.10 - 15.10 przerwa obiadowa
15.20. Oras - sposób na higienę - Oras Olesno
15.50. Monitoring gazów medycznych - STARLET Myślenice
16.20 DIOKSYNY I FURANY ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE CZY POLITYKA?
- prof. zw. dr. hab. inż. Janusz W. Wandrasz Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej
16.50 - 17.20 Dyskusja i podsumowanie I dnia obrad.
19.00 -24.00 kolacja

Dzień drugi - 21.10.2005 r.

9.15. Otwarcie obrad w II dniu
- wspólna dyskusja
10.00. SPALARNIE ODPADÓW - Mariusz Adamski Katedra Ciepłownictwa, Politechnika Białostocka
10.30 .Małgorzata Tomasik - prezentacja pisma Polski Instalator (3)
10.40. KONCENTRATOR tlenu STEPHAN FS - niezawodna i ekonomiczna alternatywa dla dotychczasowych źródeł tlenu w placówkach medycznych - Hydro-Gaz-Med. Wołomin
11.10. prezentacja firmowa - Hydro-Gaz-Med. Wołomin
11.40 - 12.10 kawa…
12.15. Grażyna Zalewska - prezentacja pisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna (4)
12.25. Proste okresy zwrotu dla wymienników spiralnych typu WS
- Mariusz Adamski Katedra Ciepłownictwa, Politechnika Białostocka
12.55. Systemy podtynkowe firmy Geberit do montażu urządzeń sanitarnych
- Geberit Warszawa
13.25. Dyskusja
13.45. Losowanie upominków dla uczestników Seminarium
13.50. Podsumowanie i zakończenie obrad
14.00. obiad
Szczegółowych informacji udzielają:
- Pan Jan Różański tel.: (085) 653 47 31, 602 777 258 lub e-mail: jbr@intelcom.pl
- Pan Krzysztof Stelągowski tel.: (042) 677 82 40, 502 496 534
- Pani Katarzyna Wróblewska tel.: (022) 827 02 62, e-mail: szkolenia@pzits.pl