Data rozpoczęcia
2011-06-16
Data zakończenia
2011-06-16
Miejsce
Warszawa

VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 – New Energy User Friendly
VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 – New Energy User Friendly

16 czerwca 2011 r., godz. 9.00, „Teatr Kamienica”, Al. Solidarności 93, Warszawa

Organizator: Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji i Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA

Celem konferencji NEUF jest przedstawienie istotnych z punktu wiedzenia polskiej gospodarki zagadnień prawnych, ekonomicznych i technicznych, które mają strategiczny wpływ na budowanie niskoemisyjnej gospodarki opartej na przyjaznych dla środowiska technologiach.

W konferencji wezmą udział m.in. Marcin Korolec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Michał Kleiber, wiceprzewodniczący SRNPRE oraz prezes PAN, prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny SRNPRE, Tatiana Marquez Uriarte, Dyrektoriat Generalny ds. Energii Komisji Europejskiej, Philippe Castanet, prezes zarządu, EDF Polska, Henryk Majchrzak, prezes zarządu, PSE Operator, Andrzej Szymański, prezes zarządu Landis+Gyr, Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii, Michał Machlejd, prezes zarządu SPEC Stanisław Poręba, ekspert w zakresie elektroenergetyki w Ernst&Young, Janusz Ryk, dyrektor biura Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, dr Dariusz Ledworowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Finansów Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Krzysztof Nosal, dyrektor ds. środowiska Arizona Chemical, Kazimierz Żmuda wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Piela, partner w Ernst&Young, prof. Tomasz Żylicz, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz wiceprzewodniczący SRNPRE. Przewidujemy także udział Radosława Dudzińskiego, wiceprezesa zarządu PGNiG.

Zakres tematyczny:
1. Redukcja Emisji Gazów Cieplarnianych a priorytety polityki energetycznej UE
2. Program działań rządu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (carbon leakage, domestic offset)
3. Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs)
4. Elektroenergetyka: plany inwestycyjne krajowych grup kapitałowych w energetyce
5. Elektroenergetyka: kogeneracja i OZE
6. Elektroenergetyka: sieci i smart grid –
7. Rynek – market coupling
8. Gazownictwo: sieci i elementy systemu, pozyskiwanie gazu
9. Ciepłownictwo: modernizacja sieci i kotłowni, elektryfikacja ciepłowni i tzw. „Zielone ciepło”
10. Stymulacja inwestycji w elektroenergetyce
11. Mechanizmy wspomagające inwestycje - błękitne certyfikaty -
12. Ustawa o realizacji inwestycji strategicznych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju kraju (w tym legislacja w zakresie inwestycji sieciowych)
13. Ustawa o odnawialnych źródłach energii
14. Ustawa o promocji wysokoefektywnych źródeł energii elektrycznej
15. Ustawa o promocji kogeneracji

Szczegóły: www.proinwestycje.pl

Źródło: Energia i Budynek