Od 1 lipca do 30 września potrwa akcja wspierająca osoby dotknięte powodzią zorganizowana przez Fundację Viessmann „Ze wszystkich sił”. Wszyscy ci, których systemy grzewcze zostały uszkodzone lub zniszczone w skutek powodzi, będą mogli skorzystać z pomocy pieniężnej w wysokości 1000 złotych na zakup nowego systemu grzewczego Viessmann. Akcja skierowana jest do klientów firmy Viessmann, jak również do posiadaczy systemów grzewczych innych firm.

Viessmann z pomocą powodzianom
Tragiczne zniszczenia wywołane ostatnią powodzią to osobista tragedia wielu ludzi, którzy stracili dobytek swojego życia. Osuszanie zalanych mieszkań, domów i budynków gospodarczych jest teraz priorytetem. Często w powodzi zostały zniszczone systemy grzewcze, które właśnie teraz są niezbędne. Aby pomóc wszystkim powodzianom, Fundacja Viessmann „Ze wszystkich sił” zorganizowała akcję wsparcia. Każdy, którego system grzewczy został uszkodzony w skutek powodzi, otrzyma dotację w wysokości 1000 złotych na zakup nowego kotła kondensacyjnego marki Viessmann. Procedura jest bardzo prosta, wystarczy złożyć wniosek o dofinansowanie, oświadczenie klienta i zaświadczenie z gminy o „zalaniu”. Akcja potrwa od 1 lipca do 30 września i będzie dotyczyła wszystkich obszarów objętych powodzią. Organizatorem akcji jest Fundacja Viessmann „Ze wszystkich sił” we współpracy z Salonami Firmowymi oraz Firmami Partnerskimi. Informacje o akcji pojawią się w mediach lokalnych, prasie i radiu, w specjalnym dodatku MURATORA skierowanym do powodzian, a także na ulotkach i plakatach rozdystrybuowanych m.in. w urzędach gminy, ośrodkach zdrowia, ODR-ach. Dodatkowe informacje będzie można znaleźć na stronach internetowych firmy Viessmann, Salonów Firmowych i Muratora. Do dyspozycji osób zainteresowanych pomocą będą pracownicy infolinii Viessmann, a także doradcy z Salonów Firmowych oraz Firm Partnerskich z okręgów popowodziowych. Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w informowanie o akcji, aby mogło z niej skorzystać jak najwięcej poszkodowanych osób. Mamy nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu przyczyni się ona do poprawy sytuacji rodzin dotkniętych powodzią.


Źródło: ''