Siemens PLM Software, jednostka organizacyjna koncernu Siemens Industry Automation Division i wiodący na świecie dostawca oprogramowania i usług do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), poinformował, że firma Viessmann, wiodący międzynarodowy producent systemów grzewczych, wybrał technologię Siemens PLM Software, aby zwiększyć sprawność procesów i wydajność produkcji.

Viessmann wybiera technologię Siemens PLM Software, aby zwiększyć sprawność I wydajność produkcji
Viessmann będzie wykorzystywał oprogramowanie Teamcenter®, najpowszechniej na świecie stosowane rozwiązanie do cyfrowego zarządzania cyklem życia produktów, a także system NX™, zaawansowane rozwiązanie do realizacji cyfrowego procesu tworzenia produktów, w celu utworzenia zintegrowanej struktury PLM w obszarach projektowania i rozwoju, która ma w przyszłości wspierać realizację strategii wzrostu.
Jeszcze kilka lat temu, strategia firmy Viessmann koncentrowała się na wzroście organicznym poprzez innowacje i globalizację. Z uwagi na zmiany strukturalne zachodzące w technologii grzewczej w związku z coraz szerszym zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, strategia ta została rozszerzona i w związku z tym przejęto specjalistyczne podmioty, które do tej pory działały na mniejszą skalę.

„Przyjęta przez nas strategia wzrostu powaliła nam szybko zwiększyć zasięg bazy technologicznej i błyskawicznie reagować na zmieniające się wymogi rynku”, powiedział Dr. Harald Dörnbach, prezes firmy Viessmann IT Service GmbH. „Jednakże przejęcia, choć udane, spowodowały, że nasza infrastruktura IT była mieszanką wielu różnych systemów. Dzięki implementacji rozwiązań Teamcenter i NX, zastępujemy starą infrastrukturę i jednocześnie tworzymy homogeniczne, globalne środowisko IT, które pomoże nam tworzyć lepsze procesy i przełoży się na wzrost produktywności”.

Viessmann wybrał rozwiązania Siemens PLM Software na podstawie wyników szerokiej analizy porównawczej, w trakcie której przetestowano wszystkie funkcje związane z obszarami projektowania i zarządzania danymi. W ramach realizacji tego procesu oceny rozwiązania, przeniesiono dane CAD ze starych dokumentów i z systemów stosowanych w przejętych firmach, aby przetestować otwartość rozwiązania. W jednostce odpowiedzialnej za zarządzanie danymi firma przeprowadziła szczegółową kontrolę w celu sprawdzenia instalacji rozwiązania. W trakcie fazy testowania, rozwiązania Siemens PLM Software uzyskiwały najlepsze wyniki w odniesieniu do znanych konkurentów. Sukces odniesiony w trakcie realizacji procesu benchmarkingu jeszcze bardziej utrwalił istniejące już relacje z klientem.

„Siemens PLM Software stara się aktywnie pomagać kluczowym klientom, takim jak Viessmann, podczas fazy ewolucji ich modeli biznesowych, którą przeprowadzają w celu lepszego zaspokojenia wymagań rynku”, powiedział Urban August, wiceprezes i dyrektor zarządzający, Germany, Siemens PLM Software. „Technologia Siemens PLM Software umożliwia konsolidację obszarów projektowania i rozwoju w ramach pojedynczej, otwartej platformy i udostępnia skalowalne rozwiązanie, które może się rozrastać wraz z firmą, zwiększając poziom innowacyjności z każdym kolejnym krokiem”.

Teamcenter sprzyja innowacyjności i produktywności integrując ludzi i procesy w ramach pojedynczego źródła wiedzy o zarówno produktach jak i właśnie procesach. Rozbudowany portfel sprawdzonych rozwiązań cyfrowego zarządzania cyklem życia produktów w ramach Teamcenter bazuje na otwartej architekturze, która zapewniają realizację kompleksowej strategii PLM.

NX jest wiodącym na rynku rozwiązaniem do cyfrowej realizacji procesu projektowania (CAD), wytwarzania CAM i analiz inżynierskich (CAE), które jest wykorzystywane na całym świecie do tworzenia wysoce zaawansowanych technologicznie produktów.


Źródło: ''