Viesmann po raz kolejny dowiódł jak ważna dla niego jest odpowiedzialność za poszanowanie energii. Podczas tegorocznego Szczytu Klimatycznego ONZ w Poznaniu, spółka była partnerem festiwalu filmów ekologicznych „One Heart Channel”. Natomiast na wystawie „Technologie dla ochrony klimatu”, Viessmann wyposażył Dom Pasywny w instalację oszczędzającą energię.


Viessmann nieustannie podkreśla swoją troskę o środowisko naturalne. Firma stara się uwrażliwić ludzi na problemy klimatyczne angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia proekologiczne. Są one nie tylko przyczynkiem do dyskusji nad problemami klimatycznymi, ale również owocują konkretnymi rozwiązaniami zmniejszającymi emisję CO2 do atmosfery. Z tego też powodu Viessmann został Partnerem Festiwalu Filmów Ekologicznych – „One Heart Channel”, który można było zobaczyć podczas ostatniego szczytu klimatycznego w Poznaniu.
„One Heart Channel” to polsko-francuska telewizja ekologiczna i humanitarna. Zaprosiła ona polską i międzynarodową widownię do tworzenia filmów poruszających szeroko pojętą problematykę ekologiczną. Prezentowane obrazy miały pobudzać wrażliwość i skłaniać do refleksji nad zmianami środowiska, których negatywne skutki odczuwamy już dziś. Filmy miały wywołać u widzów poczucie troski
o środowisko naturalne i prowokować inicjatywy proekologiczne w ich najbliższym otoczeniu.

Grzegorz Wierzchowski – film TATA
– zwycięska pozycja w kategorii SPOT


Arkadiusz Bagiński – film ZOO TERRA
– zwycięski film w kategorii KRÓTKI FILM


Zbigniew Michalski – film I, EARTH
– najlepszy film zdaniem przedstawicieli MEDIÓW

Podczas szczytu klimatycznego licznym dyskusjom towarzyszyła wystawa „Technologie dla klimatu”. Zaprezentowano tam zarówno najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne, jak i proste urządzenia i sposoby ochrony środowiska naturalnego. Na 7 tys. metrów kwadratowych pokazano około 130 najważniejszych i najbardziej oryginalnych, aczkolwiek niezwykle skutecznych urządzeń, które chronią przed negatywnymi zmianami klimatycznymi lub niwelują ich skutki. Wśród tego elitarnego grona znalazła się również pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 160 – A firmy Viessmann. Stanowi ona energooszczędne rozwiązanie przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej. Ponadto umożliwia odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego z budynku, które jest jednocześnie powietrzem dolotowym do pompy ciepła. Dzięki zastosowaniu Vitocal 160 – A, główne źródło energetyczne (np. kocioł grzewczy) może być dobrane z mniejszą mocą grzewczą. W okresie pozagrzewczym samodzielna praca urządzenia pozwala na całkowite wyłączenie głównego źródła energii, co służy regeneracji cieplnej gruntu, a jednocześnie zmniejsza emisję CO2.
Innym akcentem obecności firmy Viessmann podczas poznańskiej debaty klimatycznej była konferencja prasowa zorganizowana w Domku Pasywnym Politechniki Poznańskiej. Przybyło na nią około 30 dziennikarzy, znawców problematyki ekologii z kraju i zza granicy. Prezentując ideę oraz mechanizm działania domku, posłużono się kompaktową centralą cieplną firmy Viessmann –Vitotres. Urządzenie to łączy w sobie kilka funkcji: wentyluje, ogrzewa i chłodzi powietrzne, obsługuje grzejniki ogrzewania wodnego, a także wytwarza ciepłą wodę. Vitotres efektywnie i racjonalnie wykorzystuje energię, bez uszczerbku dla komfortu poczucia ciepła.
Źródło: Testa Communications Sp. z o.o.