Uwaga - 29 września 2008 r. upływa termin zgłoszeń udziału w INSTALEXPO 2008.
Redakcja "Polskiego Instalatora"
wraz z Polską Korporacją Techniki SGGiK
zapraszają do udziału w
VI KONGRESIE INSTALEXPO 2008
Efektywne instalacje – nowoczesna technika a akty prawne


14.10.2008 r. Warszawa
Hotel LORD, Al. Krakowska 218

Kongres odbywa się pod patronatem:
• Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
• Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
• Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Organizatorzy konferencji - Redakcja POLSKIEGO INSTALATORA oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji mają przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji grzewczych, gazowych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki, inżynierów z ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji z zakresu techniki budownictwa, nauczycieli i studentów uczelni technicznych, a także prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pracowników pionów technicznych, administracji osiedlowych, firm budowlanych i deweloperów na szóste spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych, autorami warunków technicznych oraz z twórcami komputerowych programów obliczeniowych i ekspertami biegłymi w zagadnieniach gospodarczo-ekonomicznych.
Organizatorzy zapewniają ciekawą i różnorodną tematykę zawartą w referatach wygłoszonych przez specjalistów z uczelni wyższych, instytutów, ministerstw, ośrodków badań, stowarzyszeń branżowych...

Tematem przewodnim Kongresu INSTALEXPO 2008 są:
Efektywne instalacje – nowoczesna technika a akty prawne
Podczas konferencji wygłoszone zostaną referaty omawiające akty prawne i zmiany w nich (m.in. rozporządzeniach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
rozporządzeniach dotyczących oceny efektywności energetycznej budynków);
aspekty związane z zagadnieniami techniki kotłowej;
współpracy różnych źródeł energii, w tym także odnawialnych; regulacji instalacji; opomiarowania; efektywności urządzeń itp.
Szczegółowy program Kongresu ze spisem referatów uczestnicy otrzymają w sierpniu 2008 r.
Kongresowi towarzyszyć będą:
Wystawa Instalexpo 2008
"Jesienne" spotkania branży instalacyjnej w formule, połączenia kongresu - wiedzy praktycznej
z wystawą - ofertą rynku, zostały dobrze przyjęte przez środowisko branżowe.
Organizatorzy zapraszają producentów i dystrybutorów urządzeń elektrycznych, grzewczych, sanitarnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki do zaprezentowania swojej oferty handlowej na wystawie towarzyszącej kongresowi.
Konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora"
Celem konkursu jest promocja firm mających szczególne osiągnięcia w swoich dziedzinach.

Konkurs o Złotego Instalatora
- statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nagrody zostaną wręczone podczas Kongresu INSTALEXPO 2008.

Już dziś zgłoś swój udział!

Poniżej do pobrania dodatkowe informacje i formularze zgłoszeniowe:
>>> Warunki uczestnictwa w wystawie
>>> Zgłoszenie uczestnicwa w wystawie
>>> Zgłoszenie udziału jako słuchacz
>>> Regulamin konkursu o „Złotego Instalatora”
>>> Zgłoszenie wyrobu do konkursu o „Złotego Instalatora”
Zgłoszenia przyjmujemy:
do 28 sierpnia 2008 r.
– konkurs Złotego Instalatora
do 29 września 2008 r. – wystawcy i słuchacze
Kontakt:
• Wystawa INSTALEXPO 2008 i Konkurs "Złotego Instalatora"
Elżbieta Czerniakowska - e-mail: e.czerniakowska@polskiinstalator.com.pl
Teresa Dzianachowska - e-mail: t.dzianachowska@polskiinstalator.com.pl
Anna Pawłowska - e-mail: a.pawlowska@polskiinstalator.com.pl
tel. 022 678 31 13; 022678 37 33, fax 022 679 52 03
• Uczestnictwo jako słuchacz w V Kongresie INSTALEXPO 2008
Sylwia Śmiecińska - e-mail: s.smiecinska@polskiinstalator.com.pl, tel. 022 678 37 60
Anna Frącz e- e-mail: a.fracz@polskiinstalator.com.pl, tel. 022 678 37 60
Szczegółowe informacje na stronie www.polskiinstalator.com.pl