Data rozpoczęcia
2006-03-28
Data zakończenia
2006-03-28

Wisła

8 - 10 czerwca 2006
Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki. Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia: - odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych,
- wykorzystanie membran w technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wód,
- membranowa separacja gazów, perwaporacja, destylacja membranowa,
- reaktory membranowe,
- modelowanie procesów membranowych i inne zagadnienia inżynieryjne,
- wytwarzanie i charakterystyka membran pod kątem zastosowań w ochronie środowiska,
- wykorzystanie membran w biotechnologii,
- membrany w monitoringu środowiska
Przewidywane formy prezentacji: referat, plakat Planowana jest publikacja prac (zaakceptowanych przez Komitet Naukowy) w specjalnym tomie serii "Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk". Adres do korespondencji: Krystyna Konieczny lub Irena Korus Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Instytut Inżynierii Wody i Ścieków ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice tel. (32) 237-20-20; 237-29-81 fax (32) 237-23-68; 237-10-47 e-mail: membrany@polsi.pl www: www.membrany.w.pl