Prezentacje firm pracujących na rzecz energii odnawialnych, wykłady dla osób poszukujących informacji o OZE i zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania instalacji wykorzystujących czystą energię, konkursy plastyczne dla dzieci - to niektóre elementy VI Gdańskich Spotkań z Energią Odnawialną, które rozpoczynają się 13 maja na Politechnice Gdańskiej.

VI Gdańskie Spotkania z Energią Odnawialną
VI Gdańskie Spotkania z Energią OdnawialnąPodczas dwudniowej imprezy swoje produkty zaprezentuje 14 wystawców. Przedstawiciele firm i stowarzyszeń ekologicznych oraz specjaliści z Politechniki i innych uczelni wygłoszą prawie 20 referatów, poświęconych m.in. elektrowniom wodnym, wiatrowym, energooszczędnym osiedlom, ogniwom paliwowym, biogazowniom rolniczym, organicznym ogniwom fotowoltaicznym.

Spotkania organizują: Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej, holding energetyczny Energa, Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Politechnika Gdańska.

Szczegółowy program imprezy można znaleźć na stronie: www.energia.pg.gda.pl
Źródło: PAP - Nauka w Polsce