Redakcja Muratora PLUS i Wydawnictwo MURATOR zapraszają do udziału w VI rankingu LISTY 100 największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce.


Pomysł rankingu narodził się w 1997 roku, jego celem jest uhonorowanie działalności wiodących na rynku firm budowlanych. W pierwszym rankingu na wspólnej liście znalazły się przedsiębiorstwa wykonawcze i producenci materiałów budowlanych.
Tegoroczna edycja będzie rankingiem największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, wzbogaconym o LISTĘ LIDERÓW GRUP KAPITAŁOWYCH oraz podrankingi, które wyłonią największych pracodawców, eksporterów, firmy o największym zysku i dynamice. Kolejność na LIŚCIE 100 oraz LIŚCIE LIDERÓW ułożona zostanie według wartości sprzedaży osiągniętej w 2000 i 2001 roku.
Dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową na podstawie wyników rankingu dokona analizy zjawisk zachodzących w branży budowlanej budowlanym.
Zwycięzcy LISTY 100 oraz laureaci wybranych podrankingów otrzymają statuetki - Drabinki Sukcesu podczas uroczystej, wrześniowej gali. Ranking zostanie opublikowany jako specjalny dodatek do dziennika Rzeczpospolita, a także w Internecie.
Od licznego uczestnictwa zależy reprezentatywność wyników dla branży budowlanej. Nie bez znaczenia jest też zainteresowanie rankingiem inwestorów krajowych, zagranicznych oraz firm konsultingowych. Zachęcamy więc wszystkich do potraktowania udziału w rankingu jako promocji firmy.


Redakcja www.muratorplus.pl

Szczegóły na stronie: www.muratorplus.pl