Firma Venture Industries całkowicie odremontowała i wyposażyła w sprzęt wentylacyjny jedną z sal wykładowych Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej.


30 września br. odbyła się uroczystość otwarcia zupełnie odnowionej sali nr 209, usytuowanej na 2 piętrze gmachu przy ulicy Nowowiejskiej w Warszawie, użytkowanego przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W oficjalnym przekazaniu sali dydaktycznej uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni, sponsora - Venture Industries Sp. z o.o. oraz zaproszeni goście.
Sala 209 została zupełnie odmieniona dzięki firmie Venture Industries Sp. z o.o. Fundator zadbał o komfort wyposażenia i wykończenia sali, jak również o materiał do badań dla przyszłych inżynierów. Gruntownemu remontowi poddano podłogę, ściany i sufit oraz wyposażono pomieszczenie w zupełnie nowy sprzęt dydaktyczny, w tym ławki, krzesła i rzutnik multimedialny. Pomieszczenie posiada teraz nową instalację wentylacyjną z centralą typu Vallox, której wnętrze można oglądać po otwarciu specjalnych drzwiczek.
Oprócz centrali rekuperacyjnej typu Vallox 180 z nadstawką tłumiącą, Venture Industries zamontowała: tłumiki AKU-COMP, przewody Vental Therm, nawiewniki PTVM, anemostaty, tłumiki AKU-COMP, wentylatory osiowe Compact (zmontowane jako dekoracja w ściance oddzielającej zaplecze). Wyposażenie sali wykładowej uzupełniają: klimatyzator ścienny marki Toshiba, system kanałów Spiro z przewodami elastycznymi, maty wygłuszające na ścianach, rzutnik, tablica, ekran, ławki, krzesła, rolety. Zupełnie nowa jest też instalacja elektryczna.

Fot. 1. Otwarcie sali 209 na PW: 30.09.2008

Fot. 2. Pan Wojciech Stawski
Dyrektor Venture Industries


Fot. 3. Odremontowaną salę
zdobi logo sponsora


Fot. 4. Sala 209 przed remontem

Fot. 5. Sala 209 po remoncie

Fot. 6. Sala 209 na nowo

Fot. 7. Po remoncie - na pierwszym
planie centrala Vallox, w głębi - zaplecze

Foto: 1,2,3,4 Piotr Ziętek, PW; 5,6,7 Mariusz Białobrzewski, VI