Venture Industries otrzymała wyróżnienie za stoisko targowe podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2006.


Międzynarodowe Targi Poznańskie organizują konkurs na stoisko najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy. Wśród 12. wyróżnionych stoisk laureatem Konkursu Acanthus Aureus podczas targów POLEKO została firma Venture Industries Sp. z o.o. z Kiełpina pod Warszawą.Fot. 1, 2 Venture Industries na POLEKO 2006 w Poznaniu
Kapituła konkursu ocenia stoiska ekspozycyjne pod względem możliwości realizacji strategii marketingowej wystawcy w czasie targów, biorąc pod uwagę:
- cele uczestnictwa w targach wraz ze sposobem ich realizacji,
- projekt architektoniczny stoiska, wraz z scenariuszem i kompozycją przestrzenną stoiska,
- koncepcję układu graficznego eksponatów i etalażu,
- sposób komunikacji z klientem na stoisku,
- promowanie swoich produktów w czasie targów.
Stoisko Venture Industries miało otwarty charakter, w jego kolorystyce dominowała biel i granat. Urządzenia oferowane przez producenta wyeksponowane zostały na białych prostopadłościanach, a nowe produkty oznaczono specjalnymi tabliczkami z napisem "Nowość Poleko". Atrakcją stoiska były dwa wentylatory promieniowe o średnicy 3,3 m każdy. Czerwone łopatki wentylatorów wprowadzone były w wolny ruch obrotowy.
Na ekranie plazmowym prezentowano multimedialną prezentcję firmy, a z każdej strony stoiska targowego widoczny był adres internetowy firmy www.venture.pl
Fot. 3 Wentylator przeciwwybuchowy EGM


Fot. 4 Wentylatory SEM


Fot. 5 Wentylatory bocznokanałowe SC i DSC
Producent przedstawił także niektóre niestandardowe wykonania urządzeń takie jak napęd pasowy czy wykonanie HT (wysokotemperaturowe).
Lista stoisk nagrodzonych w Konkursie Acanthus Aureus podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO Poznań (21–24.11.2006), pojawiła się na stronie poleko.mtp.pl w środę 22 listopada. Wręczenia medali, dyplomów i certyfikatów dokonał Przewodniczący Kapituły Konkursu w dniu 23 listopada br. o godz. 13. Nagrodę osobiście odebrał pan Wojciech Stawski - Dyrektor Venture Ind.O konkursie Achantus Aureus

W konkursie Acanthus Aureus wyróżniane są stoiska, których architektura sprzyja realizacji celów marketingowych wystawcy i ułatwia kontakty z klientami. Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Celem konkursu jest nagradzanie stoisk wystawienniczych najlepiej zaprojektowanych i przygotowanych dla realizacji strategii marketingowej firmy uczestniczącej w targach jak również wyłanianie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych zapewniających możliwość realizacji podstawowego założenia jakie powinno skłaniać firmy do uczestnictwa w targach tzn. stworzenie przez firmę podczas targów atmosfery właściwej dla bezpośredniej komunikacji z klientem i z rynkiem, oraz pozytywnego postrzegania wizerunku firmy przez klientów. W konkursie biorą udział wystawcy uczestniczący w targach organizowanych przez MTP, projektanci stoisk oraz firmy budujące stoiska. Kapituła Konkursu dokonuje ostatecznego wyboru stoisk przyznając wystawcy medal wraz z dyplomem, projektantowi dyplom oraz wykonawcy certyfikat realizacji stoiska nagrodzonego w konkursie.
Venture Industries na POLEKO 2006 w Poznaniu: pawilon 5, stoisko 153. Stoisko zaprojektował pan Bartosz Piasecki, a wykonała je firma POL-SERVICE z Poznania.