Firma Ventia rozszerzyła swoją ofertę o nowe centrale w typoszeregach Komfovent Domekt i Komfovent Kompakt.

Ventia: Nowe centrale w typoszeregach Komfovent Domekt i Komfovent Kompakt.
Domekt Rego 450V
Nowa centrala z serii Domekt jest uzupełnieniem central rekuperacyjnych z wymiennikiem obrotowym w wertykalnym układzie króćców. Wydatek urządzenia 400m3/h przy 100Pa sprężu. Urządzenie posiada sprawność temperaturową odzysku do 85%, silniki EC, zintegrowaną automatykę C4Plus oraz wtórną nagrzewnicę elektryczną (opcjonalnie wodną montowaną na kanale). REGO450V uzyskała także certyfikat niemieckiego instytutu Passive House Institute dla domów pasywnych.
Więcej...


Kompakt Recu 1600-2000P

Kolejnymi centralami wprowadzonymi do sprzedaży przez producenta są centrale podwieszane z wymiennikami krzyżowymi z serii Komfovent Kompkat. Zakres wydajności urządzeń podwieszanych sięga 2000m3/h przy sprężu 150Pa. Głównymi zaletami central jest płaska konstrukcja, sprawność temperaturowa odzysku do 78%, energooszczędne silniki EC, nagrzewnica wtórna elektryczna, wbudowany by-pass oraz wszystkie dodatkowe funkcje wynikające ze zintegrowanej automatyki sterującej C3.
Więcej...Więcej informacji:
WOJCIECH KRAWCZYK
Kierownik Produktu Centrale Wentylacyjne,
tel. kom. +48 505 414 389
wojciech.krawczyk@ventia.pl