Vena Komfort - nowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła.


Sercem centrali jest wymiennik ciepła Vena 3 (konstrukcji Firmy Bartosz) o budowie spiralno-przeciwprądowo-krzyżowej. Dzięki unikalnej budowie rekuperator jest w stanie odzyskać min. 85% ciepła (przy stosunku nawiew/wywiew = 1) nawet przy bardzo niskich temperaturach. Niezwykła odporność na zamarzanie sprawia, że jest to jedyne urządzenie tego typu na naszym rynku osiągające takie parametry. Brak szronienia i wysoka sprawność wymiennika pozwalają wykorzystywać ciepło z powietrza wywiewanego do ogrzewania powietrza nawiewanego i podawania go do pomieszczeń bez jakiegokolwiek dogrzewania urządzeniami grzewczymi. Centrala wyposażona jest w energooszczędne wentylatory EC zasilane prądem stałym. Dzięki temu zapewniają mniejsze zużycie energii, a co z tym idzie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.