VBW Engineering Sp. z o.o. z Gdynia wspiera i aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciu "Przyjazne Energie Pomorza".
10 grudnia w Gdańsku odbyła się już druga w tym roku Konferencja Naukowo-techniczna nt. "Energetyka w Województwie Pomorskim" z cyklu "Przyjazne Energie Pomorza".
Organizatorem Konferencji jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku (Komitet ds. Energetyki), a patronem marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski.
Konferencja połączona była z wystawą urządzeń do produkcji energii oraz prezentacją firm współpracujących w procesie obniżania zużycia energii, takich jak VBW Engineering. Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać referatów autorytetów branży energetycznej oraz zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznych, prototypami i przykładami gotowych produktów.
VBW Engineering przedstawiła podczas Konferencji większość swoich rozwiązań technologicznych w zakresie odzysku ciepła, a uczestnicy spotkania mogli zobaczyć praktyczne zastosowanie urządzeń VBW na przykładzie centrali wentylacyjnej SPS DUO o wydajności odzyskiwania ciepła nawet do 80%.
>>wiecej o centralach SPS DUO