Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Łódź i VBW Engineering nawiązało współpracę w zakresie wymiany doświadczeń odnośnie zastosowania normy współczynnika SFP w instalacjach z urządzeniami VBW Engineering.


26 maja br. w Łódzkim Domu Technika odbyło się spotkanie specjalistów branży HVAC współorganizowane przez Łódzki Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz firmę VBW Engineering. Spotkanie rozpoczął Prezes Łódzkiego PZITS Bronisław Hillebrand. Przedmiotem obrad były wprowadzone przez VBW rozwiązania ekologiczne i ekonomiczne oraz ich zastosowanie w systemach klimatyzacji różnego typu pomieszczeń.
Temat spotkania zgromadził szeroką grupę specjalistów z branży klimatyzacji, którzy pragnęli poznać rozwiązania technologiczne zgodne z normą współczynnika SFP na przykładzie istniejącej instalacji z centralą klimatyzacyjną BS wyposażoną w pompę ciepła.
Dzięki współpracy z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych w najbliższym czasie VBW Engineering planuje kilka spotkań branżowych w calej Polsce.

26.05.2009 NOT w Łodzi
foto: www.vbw.pl