11 stycznia 2010 roku w gdyńskim Teatrze Muzycznym odbyła się Gala Gdyńskiego Sportu 2009, podczas której Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie amatorskim i zawodowym oraz działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i promocji Miasta Gdyni poprzez sport w 2009 roku.

VBW Engineering Partnerem Gdyńskiego Sportu 2009
VBW Engineering od wielu lat promuje rozwój sportu, a co za tym idzie, wychowanie pomorskiej młodzieży dzięki umożliwianiu rozwijania swoich talentów w różnych dyscyplinach sportowych.

VBW Engineering została po raz trzeci uhonorowana tytułem Partnera Gdyńskiego Sportu.

Starania Spółki i innych trójmiejskich firm przynoszą namacalne rezultaty w postaci nagród zdobywanych przez gdyńską młodzież oraz uznanie ogólnopolskiego środowiska sportowego dla ich osiągnięć.

Gratulujemy VBW Engineering Sp. z o.o., że po raz kolejny znalazła się wśród znakomitego grona firm i osób, które swoim działaniem, pozytywnie przyczyniają się do kształtowania środowiska sportowców.

Źródło: VBW Engineering Sp. z o.o.