09.11 br. miała miejsce bardzo ważna dla firmy VBW Clima Engineering uroczystość. Przy udziale władz miasta dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby firmy.


Swoją obecnością uroczystość zaszczycili członkowie Zarządu Miasta, a wśród nich Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Joanna Zielińska, Jerzy Miotke, Jerzy Zając i Bogusław Stasiak. Obecni byli także znamienici przedstawiciele środowiska biznesowego i bankowego – Kanclerz Loży Gdańskiej Business Centre Club Maciej Dobrzyniecki, Dyrektor gdyńskiego oddziału BPH PBK S.A. Lucyna Jaśkowiak, Dyrektor Kredyt Banku Zbigniew Jakubowski.
Po odczytaniu i podpisaniu Aktu Erekcyjnego przez Prezydenta Wojciecha Szczurka i Prezesa VBW Clima Engineering Bogusława Witkowskiego nastąpiło jego wmurowanie w fundamenty przyszłego budynku. Odsłonięto tablicę budowlaną i wręczono symboliczne klucze umożliwiające włodarzom Gdyni wstęp do firmy, jako jej honorowym gospodarzom, a wykonawcom - rozpoczęcie budowy i jej pomyślne i sprawne zakończenie.
W pierwszej kolejności planowane jest oddanie do użytku nowej hali produkcyjnej już w marcu przyszłego roku. Następnie powstaną budynki biurowe oraz centrum szkoleniowe. Oddanie do użytku nowej siedziby VBW Clima Engineering uświetni przyszłoroczne obchody 10-lecia istnienia firmy, a dzisiejsza uroczystość zainaugurowała już teraz tę ważną dla firmy rocznicę.www.vbwclima.com.pl
(foto: VBW Clima Engineering)