Data rozpoczęcia
2004-12-21
Data zakończenia
2005-02-23

termin: 23-25.02.2005 r. miejsce: Ustroń

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków

Politechniki Śląskiej
w Gliwicach
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału

w V Sympozjum Naukowo-Technicznym nt.:


INSTALACJE BASENOWE

które odbędzie się w Ustroniu

(miejscowość wypoczynkowa w Beskidzie Śląskim)


w dniach 23 - 25 lutego 2005 r.

KOMITET NAUKOWY:
prof. dr hab. inż. Karol KUŚ - przewodniczący
prof. dr hab. inż. Gerard J. BESLER
dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI, prof. nzw. w Pol. Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Janusz JEŻOWIECKI
dr hab. inż. Marian NANTKA, prof. nzw. w Pol. Śląskiej
dr hab. inż. Waldemar SAWINIAK, prof. nzw. w Pol. Śląskiej
prof. dr hab. inż. Maria ŚWIDERSKA-BRÓŻ
prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK
dr inż. Florian PIECHURSKI - sekretarz naukowy
KOMITET ORGANIZACYJNY:
prof. dr hab. inż. Karol KUŚ - przewodniczący
Ewa GRUCA
dr inż. Florian PIECHURSKI
mgr inż. Anita ZAKRZEWSKA
mgr inż. Elżbieta SAWICKA - sekretarz organizacyjny
PATRONAT NAUKOWY:
KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA Polskiej Akademii Nauk
PATRONAT MEDIALNY:
"KALEJDOSKOP BUDOWLANY"
MIESIĘCZNIK "INSTAL"
PORTAL BRANŻOWY www.wentylacja.com.pl
PROGRAM SYMPOZJUM:
Dnia 23 lutego (środa) od godz. 17-tej kwaterowanie i pobieranie materiałów. Od godz. 18-tej do późnych godzin wieczornych - kolacja.

Obrady
rozpoczną się 24 lutego o godz. 900 w sali konferencyjnej D.W. Orlik.
Po zakończeniu pierwszego dnia obrad organizatorzy zapraszają na KULIG
Konferencja zakończy się 25 lutego obiadem około godz. 15-tej.

Ze względu na planowany kulig przypominamy o zabraniu odpowiedniego stroju!!

23.02.2005 r. (środa)
- od godz. 17-tej - kwaterowanie i pobieranie materiałów.
- od godz. 18-tej do późnych godzin wieczornych - kolacja

24.02.2005 r. (czwartek)

9.00 - 9.05 Otwarcie sympozjum
9.05 - 9.20 Zbyszko BUJNIEWICZ: Park wodny w Polsce w kontekście wybranych cech obiektu europejskiego
9.20 - 9.35 Sabina KUC: Krajobrazy Bad Blumau
9.35 - 9.50 Promocja firmy TOMMEX
9.50 - 10.05 Czesław SOKOŁOWSKI: Baseny otwarte
10.05- 10.20 Promocja firmy BERNDOF BADERBAU
10.20 - 10.35 Zbyszko BUJNIEWICZ: Obliczanie wymaganej pojemności projektowanego parku wodnego na podstawie założeń biznes planu
10.35 - 10. 50 Promocja firmy ESM
10.50 - 11.05 Lidia KONOPKA: Technologia Skypool - referat firmowy
11.05 - 11.35 Przerwa kawa, herbata /jadalnia obok Recepcji/
11.35 - 11.50 Andrzej PACZKOWSKI: Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i wykonawstwie krytych pływalni
11.50 - 12.05 Promocja firmy BLUE POINT
12.05 - 12.20 Florian PIECHURSKI: Badania modelowe warunków przepływu wody w niecce basenu pływackiego
12.20 - 12.35 Joanna WYCZARSKA-KOKOT, Florian G. PIECHURSKI: Możliwości poprawy efektów działania systemów oczyszczania wody basenowej
12.35 - 12.50 Anna KWITOWSKA-FORMANOWSKA, Janusz JEŻOWIECKI: Dobór pomp obiegowych wody basenowej
12.50 - 13.05 Promocja HERBORNER PUMPENFABRIK
13.05 - 13.20 Michael TAGGESELL: Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru
13.20 - 13.35 Alan JONES: Aspekty techniczno-eksploatacyjne uzdatniania wody basenowej przy zastosowaniu podchlorynu wapnia i systemu dozowania EASIFLO
13.40 - 14.40 Przerwa na obiad
14.40 - 14.55 Promocja firma DAGMA
14.55 - 15.10 Artur CHOMICZEWSKI, Andrzej WAŁĘGA: Chlor gazowy? czemu nie?
15.10 - 15.25 Promocja firmy ProMinent Dozotechnika
15.25 - 15.40 Promocja firmy SEEN Technologie
15.40 - 15.55 Peter FRANK: Dezynfekcja wody basenowej za pomocą soli - referat firmowy
15.55 - 16.10 Robert ZAMAJSKI: Technika UV w obiektach basenowych
16.10 - 16.25 Andrzej NOWAK, Tomasz MARSZAŁEK: Urządzenia pomiarowo-dozujące aquacontrol dla basenów prywatnych i publicznych - referat firmowy
16.25 - 16.40 Anna KWITOWSKA-FORMANOWSKA, Janusz JEŻOWIECKI: O mechanicznym usuwaniu zanieczyszczeń z wody basenowej
16.40 - 17.10 Przerwa kawa, herbata /jadalnia obok Recepcji/
17.10 - 17.25 Władysław SOBIECH: Filtry z ziemią okrzemkową w uzdatnianiu wody basenowej - referat firmowy
17.25 - 17.40 Jacek BOROWIAK: Technologia GRANDERA® - nowa jakość wody w basenach - referat firmowy
17.40 - 17.55 Joanna WYCZARSKA-KOKOT: Jakość wód popłucznych z instalacji basenowych w aspekcie możliwości ich zagospodarowania
17.55 - 18.10 Danuta KULCZYCKA, Wojciech DĄBROWSKI, Krzysztof SŁYSZ: Badania ścieków popłucznych z basenu
18.10 - 18.25 Barbara DĄBROWSKA, Marta SPACZYŃSKA, Jarosław BAJER: Właściwości mechaniczne osadów pokoagulacyjnych w złożach filtracyjnych
19.00 wyjazd na kulig

25.02.2005 r. (piątek)

9.00 - 9.15 Andrzej PACZKOWSKI: Niekonwencjonalne źródła energii w zastosowaniu obiektów basenowych
9.15 - 9.30 Marian B. NANTKA: Energetyczne i ekonomiczne efekty wykorzystania energii słonecznej w budynkach
9.30 - 9.45 Jozef KRI©: Geotermalne vody v zariadeniach na rekreaciu
na Slovensku
9.45 - 10.00 Jozef KRI©: Zdroje geotermalnej energie na Slovensku
10.00 - 10.15 Klaudiusz FROSS, Piotr OSTROWSKI Karol KAWALER, Leszek REMIORZ, Tadeusz WOJCIECHOWSKI: Projekt parku wodnego "Tropikalna Wyspa" w Marklowicach - przykład wykorzystania źródeł energii odpadowej i odnawialnej
10.15 - 10.30 Promocja firmy ZEHNDER Polska
10.30 - 11.00 Przerwa kawa, herbata /jadalnia obok Recepcji/
11.00 - 11.15 Jolanta DĘBOWSKA, Janusz JEŻOWIECKI: Oszczędzanie energii cieplnej w obiektach basenowych
11.15 - 11.30 Andrzej KOLASZEWSKI: Ekonomika odzysku ciepła z powietrza hali basenu w krytej pływalni
11.30 - 11.45 Janusz JEŻOWIECKI, Edmund NOWAKOWSKI: Instalacje ciepłej wody użytkowej w zakładach basenowych i kąpielowych
11.45 - 12.00 Zbigniew WNUKOWICZ: Urządzenia do klimatyzacji hal basenowych
12.00 - 12.15 Promocja firmy DAN POL THERM
12.15 - 12.30 Zenon SPIK: Porównanie parametrów powietrza w halach basenów o jednakowym programie sportowym i rekreacyjnym
12.30-12.45 Andrzej KOLASZEWSKI, Kamil WIĘCEK: Klimatyzacja wieży zjeżdżalni wodnych w krytych pływalniach
12.45 - 13.00 Andrzej PACZKOWSKI: Monitoring instalacji technicznych na krytych pływalniach - wodotrysk czy niezbędne narzędzie?
13.00 Zakończenie obrad
13.30 Obiad
Do pobrania: PROGRAM KONFERENCJI
Do udziału w sympozjum zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców oraz producentów i eksploatatorów związanych z problematyką instalacji basenowych.
Zgłoszone referaty będą recenzowane. Autorzy zostaną powiadomieni o akceptacji referatu na podstawie przesłanego streszczenia oraz o formie jego przygotowania do publikacji.
KOSZTY UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 800 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, dwa noclegi 23.02./24.02.05. i 24.02./25.02.05., pełne wyżywienie w domu wczasowym, udział w spotkaniu koleżeńskim - kulig.
Koszt uczestnictwa dla autora referatu (w przypadku współautorstwa dla 1-szego autora) wynosi 650 zł.
Dopłata do pokoju jednoosobowego z łazienką - 160 zł ;
Dopłata do pokoju jednoosobowego ze wspólną łazienką - 100 zł.

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY UDZIAŁU W SYMPOZJUM:

- uczestnictwo w sympozjum
- przygotowanie i wygłoszenie referatu lub komunikatu
- przygotowanie i wygłoszenie referatu firmowego w materiałach sympozjum
- prezentacja firmy
- zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w materiałach sympozjum
- ekspozycja na stoisku firmowym
1. Uczestnictwo w sympozjum
- zgłoszenie uczestnictwa /załączony formularz/ proszę przesłać
do 20.12.2004 r.
2. Przygotowanie referatu
- tytuł i krótkie streszczenie, max 500 słów, należy przesłać na
adres komitetu organizacyjnego do dnia 10.12.2004 r.
- pełny tekst referatu /komunikatu/, przygotowanego zgodnie
z wytycznymi przesłanymi przez organizatora, należy przesłać
do dnia 20.12.2004 r.
3. Referat firmowy
- treść przygotowuje zainteresowany, zgodnie z wytycznymi
przesłanymi przez organizatora, w terminie do 22.01.2005 r.
wygłoszenie /15 min/ zamieszczonego w materiałach sympozjum referatu
1012 stron - 800 zł
4. Prezentacja firmy podczas obrad plenarnych
- formę i treść przygotowuje zainteresowany
15 min wystąpienia - 500 zł
5. Reklama w materiałach sympozjum
- formę i treść przygotowuje zainteresowany
1 strona B5 - reklama czarno-biała - 250 zł
1 strona B5 - reklama w kolorze - 550 zł
termin nadsyłania przygotowanej reklamy do 22.01.2005 r.
6. Wystawa
- formę i treść przygotowuje zainteresowany
150 zł za 1 m2
Zgłoszenie:
Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA
Termin wpłaty:
do 10.01.2005 r. na konto:

Politechnika Śląska ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

koniecznie z dopiskiem: Symp. "INSTALACJE BASENOWE"
DOJAZD I ZAKWATEROWANIE:
Dojazd z Katowic do Ustronia pociągiem lub autobusem PKS.
Pociągi - z Katowice - do Ustronia-Zdroju - czas przejazdu wynosi ok. 2 godz.

Autobusy PKS
- odjeżdżają z Dworca PKS przy ul. P. Skargi z Katowic do Ustronia Centrum - 1 godz. 40 min.

Samochodem
- z Katowic kierunek Wisła droga nr 93.
INFORMACJE OGÓLNE
Wydrukowane materiały zawierające pełny tekst referatów i szczegółowy program konferencji Uczestnicy otrzymają w dniu przyjazdu. Referaty będą recenzowane /z wyjątkiem firmowych/. Na wygłoszenie referatu przewiduje się 10-15 minut, a na prezentację firmy 15-20 minut. Do dyspozycji rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, video.
ORGANIZATOR:
Politechnika Śląska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
Symp. "Instalacje basenowe"
tel. (32) 237 21 73
fax (32) 237 21 73
e-mail: sawicka@water.ise.polsl.gliwice.pl lub elzbieta.sawicka@polsl.pl

Patronat medialny: