Data rozpoczęcia
2005-11-03
Data zakończenia
2005-11-14

termin: 14-16.11.2005 r. miejsce: Warszawa-Miedzeszyn


V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDOWLI
14 - 16 listopada 2005 r., Warszawa-Miedzeszyn
ORGANIZATORZY KONFERENCJI
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
przy współpracy:
- CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
- KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
- STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA
- SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący:
prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław KOSIOREK Instytut Techniki Budowlanej
Sekretarz:
mgr inż. Marek ŁUKOMSKI Instytut Techniki Budowlanej
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Marian ABRAMOWICZ Politechnika Warszawska
dr Andrzej BOROWY Instytut Techniki Budowlanej
prof. nzw. dr hab. inż. Zoja BEDNAREK Szkoła Główna Służby Pożarniczej
prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz GAWIN Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Zbigniew GRABOWSKI Polska Izba Inżynierów Budownictwa
inż. Roman KAŹMIERCZAK Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
dr inż. Andrzej KOLBRECKI Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. Bogdan MIZIELIŃSKI Politechnika Warszawska
dr inż. Dariusz RATAJCZAK Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
dr inż. Eugeniusz ROGUSKI Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
inż. Marian SKAŹNIK Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
dr inż. Ryszard SZCZYGIEŁ
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy WOLANIN Szkoła Główna Służby Pożarniczej
dr inż. Michał WÓJTOWICZ Instytut Techniki Budowlanej
JĘZYK OBRAD
polski, angielski (zapewnione tłumaczenie symultaniczne)
WARUNKI UCZESTNICTWA
Uwaga:
Ze względu na otrzymane dofinansowanie konferencji obniżone zostały koszty uczestnictwa.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i odesłanie jej na adres Sekretariatu Organizacyjnego do 25.10.2005 r.
Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji wynosi550,- PLN (+ 22% VAT).
Kwota powyższa obejmuje:
- zakwaterowanie (2 noclegi w pok. 2-osob. 14/15.11 i 15/16.11),
- wyżywienie (od obiadu 14.11 do obiadu 16.11; śniadanie wliczone jest w cenę noclegu),
- materiały konferencyjne.
Koszt uczestnictwa bez zakwaterowania z wyżywieniem wynosi 400,- PLN (+ 22% VAT).
Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej wynosi 400,- PLN (+ 22% VAT).
Dopłata do pok. 1-osob. za dwa noclegi wynosi 200,- PLN (w tym VAT).
W przypadku rezygnacji z udziału w terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem konferencji koszty uczestnictwa mogą być zwrócone w wysokości 50% wniesionej wpłaty.
W przypadku rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji koszty uczestnictwa nie będą zwracane.
INFORMACJE DODATKOWE
Dojazd do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego BOSS Sp. z o.o. z centrum Warszawy:
- autobusem linii 521 (od przystanku Centrum do przystanku PKP Miedzeszyn - ok. 50 min.),
- pociągiem podmiejskim (ze stacji Warszawa-Śródmieście do stacji Warszawa-Miedzeszyn).
PROGRAM KONFERENCJI
14 listopada 2005 (poniedziałek)
od godz. 9.00 Rejestracja uczestników
13.00 - 14.00 Obiad
14.00 - 14.30 Otwarcie konferencji
14.30 - 15.45 Część I: Bezpieczeństwo i klasyfikacje ogniowe
Działania Państwowej Straży Pożarnej na rzecz zmniejszenia zagrożenia życia ludzi w budynkach
Dariusz Ratajczak
Ewakuacja z obiektów w warunkach pożaru - zastosowanie oprogramowania Exodus
Andrzej Kolbrecki, Bartłomiej Papis
Klasyfikacja wyrobów i elementów budynku w zakresie odporności ogniowej wg normy EN 13501-2
Andrzej Borowy
Relacje między klasyfikacją polską i UE w zakresie reakcji na ogień
Andrzej Kolbrecki
15.45 - 16.15 Przerwa - kawa
16.15 - 17.30 Część II: Bezpieczeństwo i klasyfikacje ogniowe cd.
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej urządzeń wentylacyjnych
Piotr Głąbiki
Ciągłość dostaw energii i sygnału w warunkach pożaru - badania i ocena
Marek Łukomski
Odporność ogniowa konstrukcji żelbetowych - prezentacja PN-EN 1992-1-2 i wytycznych projektowania
Grzegorz Woźniak
Zasady przyjmowania obciążeń w badaniach i ocenie odporności ogniowej dachów
Mirosław Kosiorek, Bogdan Wróblewski
17.30 - 17.45 Dyskusja
17.45 - 20.00 Sesja promocyjna oraz prezentacje firm
20.00 Spotkanie koleżeńskie
15 listopada 2005 (wtorek)
7.30 - 9.00 Śniadanie
9.00 - 10.30 Sesja I: Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Stany graniczne z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
Mirosław Kosiorek
CFD modeling of fires in atrium buildings
Alexey S. Baranovski z zespołem
Design metods of smoke and heat exhaust systems in construction works
Hans Joachim Gerhardt
Test methods and their use for fire safety engineering
Björn Sundström
10.30 - 11.00 Przerwa - kawa
11.00-12.30 Sesja II: Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego cd.
Natural fire safety concept
Joël Kruppa
Fire investigation in buildings
Kjell Schmidt Pedersen
Risk based approach to cultural heritage buildings
Paul Vandevelde
Hierarchizacja atrybutów bezpieczeństwa pożarowego
Grzegorz Ginda, Mariusz Maślak
Ocena bezpieczeństwa pożarowego metodą diagramu sieciowego
Mariusz Maślak
12.30 - 13.00 Przerwa połączona z prezentacją firmy ICOPAL S.A.
13.00 - 14.00 Obiad
14.00 - 15.30 Sesja III: Odporność ogniowa
Efficacy of various methods used for protection of concrete structures against thermal spalling in fire conditions
Dariusz Gawin z zespołem
Fire safety analysis for new confinement’s building constructions of Chernobyl NPP
Pavel Krukovsky z zespołem
Numeryczna analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych w warunkach pożaru dla różnych układów materiałów palnych
Norbert Tuśnio
To the problem of creation of new intumescent fire-resistant coatings for castons
Andrei Kovalyov
Fire resistance estimation methods for coatings on the buildings steel members (analysis and comparison)
Pavel Krukovsky z zespołem
15.30 - 16.00 Dyskusja oraz przerwa - kawa
16.00 - 17.30 Sesja IV: Odporność ogniowa cd.
Fire-protective ability of the gypsum board coating for steel columns and beams
Sergey Novak, Andrey Dovbish
Fire-resistance study of cable lines
Sergey Novak z zespołem
Features of fire-resistance tests for the structural members of high rise monolithic-framework constructions
Sergey Novak z zespołem
Techniczna ochrona przeciwpożarowa w tunelach komunikacyjnych
Michael Vollmer
Rozwój technologii pokryć dachowych
Bruno Fabvier
17.30 - 18.00 Dyskusja
18.00 - 20.00 Sesja promocyjna oraz prezentacje firm
20.00 Kolacja
16 listopada 2005 (środa)
7.30 - 9.00 Śniadanie
9.00 - 10.15 Sesja V: Badania eksperymentalne
Wykorzystanie metody kalorymetru stożkowego do szacowania zasięgu widzialności w dymie powstałym
w czasie spalania materiałów poliestrowych
Marek Konecki, Marzena Półka
Badanie zmian strukturalnych betonu narażonego na działanie wysokich temperatur
Robert Kowalski, Bogumiła Górska
Badanie emisji tlenku węgla podczas rozkładu termicznego płyt pilśniowych
Barbara Ościłowska
Analiza wpływu prędkości grzania na parametry wytrzymałościowe stali budowlanych
Zoja Bednarek, Renata Kamocka
Wpływ parametrów lotnych produktów spalania na ich wykrywalność w instalacjach wentylacyjnych
Waldemar Wnęk
Wpływ ciśnienia i natężenia przepływu na równomierność powierzchni zraszania tryskaczy
Agata Domżał
10.15 - 10.45 Dyskusja oraz przerwa - kawa
10.45 - 11.45 Sesja VI: Zabezpieczenia obiektów i instalacji
Systemy informacji przestrzennej. Projekt przeciwpożarowej bazy informacji o budynkach i instalacjach
Tadeusz Maciak z zespołem
Przykłady realizacji inwestycji obiektów o dużym stopniu obciążenia ogniowego z zagrożenia wybuchem
w zakładach przerobu nasion oleistych
Krzysztof Świgoń
Zagrożenie wybuchem w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi
Marek Woliński
Br >
Analiza zagrożenia bezpieczeństwa ludzi przy nieprawidłowościach w działaniu przewodów kominowych
Grzegorz Ogrodnik, Grzegorz Kotulek
11.45 - 13.00 Dyskusja, zakończenie konferencji
13.00 - 14.00 Obiad
Organizator
Instytut Techniki Budowlanej
Dział Współpracy z Gospodarką i Zagranicą
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. 0 22/ 57 96 279
fax 0 22/ 57 96 479
Więcej szczegółów na temat konferencji: Ewa Kowalczyk
e-mail: Ewa.Kowalczyk@itb.pl