V Kongres odbył się pod hasłem "Sposoby uzyskania oszczędności energii i zużycia mediów w instalacjach, wykorzystanie OŹE". Tematy te dominowały więc zarówno wśród referatów jak i oferty wystawców.


Kongres tradycyjnie już miał charakter jednodniowej imprezy konferencyjno-wystawienniczej. W tym roku odbył się on 10 października 2007 roku, w tym samym miejscu co rok temu, czyli Hotelu LORD w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 218.
Organizatorem INSTALEXPO była redakcja "Polskiego Instalatora" wraz z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.
Patronat honorowy nad Kongresem objęły następujące instytucje:
• Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński;
• Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
przewodniczący mgr inż. Wiesław Olechnowicz;
• Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Warszawski
prezes mgr inż. Jan Bylicki.
Program referatów
1. Dorota Chwieduk, PAN (Polska Akademia Nauk) – „Polityka Unii Europejskiej w zakresie energetyki słonecznej, słoneczne systemy grzewcze, rynek kolektorów w Polsce”
2. Marian Rubik, Politechnika Warszawska – „Pompy ciepła – rozwiązania techniczne, analiza ekonomiczna, dane o rynku w Polsce i Europie”
3. Maciej Nowicki, EkoFundusz – „Dotacje z ramienia EkoFunduszu na rzecz wykorzystania OŹE, ze zwróceniem szczególnej uwagi na instalacje kolektorów słonecznych”
4. Grażyna Kasprzak, BOŚ – „O wsparciu BOŚ na rzecz wykorzystania OŹE i obniżenia energochłonności budynków”
5. Marek Płuciennik, Zakład Instalacji Sanitarnych, ITB (Instytut Techniki Budowlanej) – „Propozycje zmian w przepisach w zakresie wymagań dotyczących instalowania kotłów na paliwo stałe dla indywidualnych, mieszkaniowych instalacji ogrzewczych”
6. Edmund Wach, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii – „Biomasa – ekonomiczne przesłanki zastosowania różnych paliwa biomasowych”
7. Tomasz Malowany, PKT SGGiK – „Kanalizacja dwudzielna jako ekologiczne rozwiązanie dla gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i małych osiedli domów jednorodzinnych na przykładzie doświadczeń ze Szwecji” + „Informacje o programie „Prosolar”
8. Dale Courtman, Kangala Chipasa, reprezentanci unijnego programu Low Heat – „Prezentacja projektu urządzenia do odzysku ciepła z kanalizacji”
9. Zbigniew Tałach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego – „Materiały konstrukcyjne systemów kominowych jako element poprawy efektywności energetycznej instalacji grzewczych”
10. Wojciech Koral, Politechnika Śląska w Gliwicach, PWiK Gliwice – „Wodomierze – czy możliwe jest zbilansowanie zużycia wody w budynku wielorodzinnym”
11. Jerzy Góralewicz, Zakład Usług Techniczny, TUZ – „Automatyka podpionowa w instalacjach c.o. – racjonalny wybór czy tylko modny dodatek”
12. Jan W.Luberadzki, niezależny ekspert w zakresie opomiarowania i rozliczeń mediów domowych – „Systemy indywidualnych rozliczeń energii cieplnej – mocne i słabe strony, tendencje rozwoju”
13. Wojciech Koral, Politechnika Śląska w Gliwicach, PWiK Gliwice – „Modernizacja pompowni – błędy w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji”
14. Paweł Lachman – „Kotły kondensacyjne – technologia największych oszczędności”.
Wystawa 19 firm
Kongres w postaci stoisk wystawienniczych poparło 19 producentów. Na ich stoiskach można było zapoznać się z najnowszą propozycją firm, oferowanym przez nie doradztwem technicznym i projektowym, wsparciem w postaci oprogramowania komputerowego. Wśród wystawców znaleźli się: ALTER, BELIMO, BMETERS, DAIKIN, EMKA-REKUPERATORY, EUROHEAT, FLAMCO, GAZEX, ISTA, KAN, LOWARA, MINOL, NIBE-BIAWAR, REGULUS, ROCKWOOL, RYNEK INSTALACYJNY, SMAY, VIESSMANN, WILO. Wystawa ta cieszyła się sporym zainteresowaniem słuchaczy, wiele też z zakresu oferty firm nawiązywało do tematyki obecnej edycji kongresu.
Konkurs „Złoty Instalator”
Kongresom INSTALEXPO towarzyszy już od lat konkurs o statuetkę „Złotego Instalatora”.
Podczas kongresów – w odróżnieniu od wiosennej edycji konkursu, podczas której nagradzane są firmy za różne formy działalności, a której uroczyste ogłoszenie wyników następuje na Wiosennej Gali Instalatorów – na jesieni wyróżnione są firmy za wprowadzenie na rynek ciekawych wyrobów lub rozwiązań technicznych. W tym roku do konkursu zgłosiło swoje wyroby 14 firm, niestety regulamin przewiduje przyznanie tylko 5 statuetek.
Hasłem przewodnim V Kongresu jest „Oszczędność energii i zużycia mediów w instalacjach i wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii”. Kierując się więc tą intencją, a także uwzględniając zobowiązania Polski, jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej, do zwiększenia efektywności stosowanych urządzeń i systemów oraz zwiększenia udziału energii z OŹE w ogólnym bilansie energetycznym kraju, Sąd Konkursowy postanowił zwrócić szczególną uwagę środowiska branży instalacyjnej na rozwiązania instalacyjne w tym właśnie zakresie. Tym samym wskazał też na rozwiązania przyszłościowe, kierunki w których rozwijać będzie się nasza branża i mimo, że niektóre z nagrodzonych wyrobów (rozwiązań) dziś są jeszcze bardzo drogie, w przyszłości na pewno stanowić będą element jednych z częściej stosowanych układów.
Sąd Konkursowy docenił zarówno poziom techniczny zgłoszonych wyrobów, jak i zaangażowanie firm w opracowanie materiałów konkursowych. Przyznać też trzeba, że wszystkie wyroby to wysokiej klasy rozwiązania techniczne, zgłoszone przez bardzo znane firmy, firmy stawiające na ciągły rozwój i poszukiwanie najlepszych rozwiązań technologicznych.
Pod koniec konferencji, po ostatnim panelu konferencyjnym nastąpiła uroczystość wręczenia statuetek Złotego Instalatora laureatom konkursu. Uroczystość tę poprowadził dyrektor generalny Polskiej Korporacji Techniki SGGiK Tomasz Malowany, statuetki i dyplomy wręczali: Władysław Polesiński (prezes wydawnictwa Instalator Polski), Piotr Czerwiński (prezydent Korporacji) i Małgorzata Tomasik (Polski Instalator).
Wyroby nagrodzone w konkursie Złoty Instalator 2007:
1. System ALTHERMA DAIKIN Airconditioning Poland Sp. z o.o.
2. Ekologiczny kocioł na zgazowanie drewna typu ORLAN EKO-VIMAR ORLAŃSKI
3. Kurtyna powietrzna DEFENDER XW (kurtyna z nagrzewnicą wodną) EUROHEAT Sp. z o.o.
4. System grzewczo-wentylacyjny z pompą ciepła FIGHTER 1250 i modułem FLM
NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
5. Kondensacyjne kotłownie kaskadowe serii Vitomoduł bazujące na kotłach Vitodens VIESSMANN Sp. z o.o.